Gelet op de sterke groei van Mediation in Strafzaken, wordt er in 2023 een toename verwacht van het aantal verwijzingen en mediations. Dat staat in een brief die de minister op 4 november 2022 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Op basis van de groei van 6,2% - ten opzichte van 2021 - is de verwachting dat er volgend jaar 1.513 verwijzingen naar mediation zullen plaatsvinden, waarvan 888 mediations zullen starten. In het kader van de pilots Innovatiewet Strafvordering zullen hier vermoedelijk gemiddeld 275 extra verwijzingen bijkomen, waarvan 160 mediations zullen starten. Het begrote bedrag voor Mediation in Strafzaken voor 2023 is € 1.770.000. De te verwachten benodigde kosten zijn € 354.000 hoger ten opzichte van het structureel gereserveerde bedrag (€ 1.416.000). Het formele besluit over de begrote extra middelen van € 354.000 is nog niet genomen.

Bron: Kamerstukken II 2022/23, 29279, nr. 741

Laatste nieuws