Vooraf Corien Prins

Rechtswetenschappen en impact maken

Lees het Vooraf
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • De mythe van de 3%-norm
  • Het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb nader en door een fiscale bril bezien
  • Inzage in calamiteitenrapportages
  • Procesregelingen introduceren in Oekraïne en Griekenland
Laatste nieuws

8 juni 2023

Het hof stelt aan het openbaar ministerie onder andere vragen over het vervolgingsbeleid van bonafide coffeeshophouders.

8 juni 2023

De overheid moet zich actief inzetten om het recht op bescherming te garanderen van kinderen die te maken hebben met een complexe scheiding en ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd.

8 juni 2023

Er wordt regelmatig beredeneerd waarom frauderisico’s er niet zijn, in plaats van dat goed wordt bekeken hoe frauderisico’s zich wel kunnen voordoen.

8 juni 2023

Inspiratie kan onder andere worden gevonden in het nationale Italiaanse antimaffiaparket, de kroongetuigenregeling, de uitgebreide confiscatieregeling en consensuele strafprocedures.

6 juni 2023

Het Hof constateert dat Nederland er onvoldoende rekening mee hield dat verzoeker leed aan een ernstige psychische aandoening en verminderde toerekeningsvatbaarheid en de vorderingen die hij maakte in zijn behandeling en re-integratie.

6 juni 2023

Het contract van de Staat met landsadvocaat Pels Rijcken is na de aanbevelingen verder aangepast met aanvullende eisen over de bedrijfsvoering.

Nieuwste blogs
Inzage in calamiteitenrapportages
Inzage in calamiteitenrapportages

8 juni 2023 Johan Legemaate

Deze uitspraak zou zorgaanbieders ertoe kunnen brengen een einde te maken aan de al lange tijd bestaande, en steeds omvangrijker wordende praktijk om de patiënt of diens naasten inzage te geven in een op een PRISMA- of SIRE-onderzoek gebaseerde calamiteitenrapportage of een samenvatting daarvan.

Rechtswetenschappen en impact maken
Rechtswetenschappen en impact maken

6 juni 2023 Corien Prins

Impact maken met rechtswetenschap vergt meer doordenking en een goed begrip van de context van de andere kant, de wereld van degenen tot wie wij ons richten.

Grondwet begrepen door gewone mensen: empirisch onderzoek naar internalisering van het constitutionele recht
Grondwet begrepen door gewone mensen: empirisch onderzoek naar internalisering van het constitutionele recht

2 juni 2023 Jelle But

Hoe zit de Grondwet in de hoofden en harten van de burger? Welke grondwettelijke waarden zijn geïnternaliseerd en in hoeverre?

Het jaar van de Unicorn en voorheen de acceptgiro
Het jaar van de Unicorn en voorheen de acceptgiro

31 mei 2023 Peter Wattel

Over het toetreden van Nederland tot de selecte club van publieke unicorns met een economie groter dan € 1 biljoen en wetenswaardigheden op microniveau uit de jaarrapportage van de Belastingdienst.

Aankomende evenementen
NJV Jaarcongres: Klare taal

vrijdag 9 juni 2023

Writing in Captivity

zaterdag 10 juni 2023

Wie regelt, beperkt?

dinsdag 13 juni 2023

Optimal privacy regulation

dinsdag 13 juni 2023

De techniek achter cybercrime

dinsdag 13 juni of dinsdag 3 oktober 2023

Constitutionele toetsing
CONSTITUTIONELE TOETSING

Ontwikkelingen en opinies

Dossier constitutionele toetsing
klimaatrecht
KLIMAATRECHT

Van Urgenda-arrest tot stikstofcrisis

Dossier klimaatrecht

Nieuw in Wetgeving