Vooraf door Taru Spronken

Vertrouwen en vertrouwelijkheid

Lees het Vooraf
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • Het lichaam in het project Modernisering van het Wetboek van Strafvordering
  • Een kostenverhaal zonder narratief
  • Waarom de dubbele pet niet de kern van de zaak betreft
  • ‘We doen dit samen’ maar sturen de rekening naar de reisspecialisten
  • Reactie op ‘Trump en zijn rechters’
Laatste nieuws

15 april 2021

Raad van State in het jaarverslag over 2020.

15 april 2021

Zorgen RSL omdat de wijzigingen kunnen leiden tot aantasting van de rechtspositie van gedetineerden bij verlening van kortdurend en langdurend re-integratieverlof en re-integratieverlof voor extramurale arbeid.

15 april 2021

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid herbeoordeelt de situatie in zogenoemde veilige landen van herkomst in het algemeen zorgvuldig en vaak genoeg, maar gebruikt niet altijd de juiste bronnen.

14 april 2021

De Rechtspraak heeft een nieuwe missie, visie en strategische agenda vastgesteld om de koers voor de komende jaren aan te geven.

14 april 2021

Belanghebbenden bij een bestemmingsplan omgevingsvergunning of natuurvergunning hoeven voorlopig niet meer eerst een zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit om toegang tot de bestuursrechter te krijgen.

8 april 2021

Leiden herschrijft verordeningen ter voorbereiding Omgevingsplan in meer begrijpelijke taal en waar kan ‘andersom’ op

Nieuwste blogs
Klokkenluiders zijn kampioenen van de samenleving. Ze verdienen steun en geld toe
Klokkenluiders zijn kampioenen van de samenleving. Ze verdienen steun en geld toe

16 april 2021 Johan Bouman

Het ‘niet benadelen’ van klokkenluiders is te bang, te weinig, te zuinig. Ze moeten worden bevóórdeeld. Dat is pas in het maatschappelijk belang.

‘We doen dit samen’ maar sturen de rekening naar de reisspecialisten
‘We doen dit samen’ maar sturen de rekening naar de reisspecialisten

14 april 2021 Dorien Dijkstra

Kleinschalige reisorganisaties worden onevenredig hard getroffen door de in verband met de pandemie door de Nederlandse overheid getroffen maatregelen

Kunnen commercieel draagmoederschap en menselijke waardigheid samengaan?
Kunnen commercieel draagmoederschap en menselijke waardigheid samengaan?

12 april 2021 Nina Wekking

De aanpak van Nederland verdient de voorkeur boven die van New York, want zelfs met de extra waarborgen die worden gecreëerd door de Surrogates’ Bill of Rights blijft commercieel draagmoederschap in strijd met de menselijke waardigheid.

Vertrouwen en vertrouwelijkheid
Vertrouwen en vertrouwelijkheid

12 april 2021 Taru Spronken

Dat onderling vertrouwen alleen kan worden hersteld door absolute transparantie, is een misverstand. Er moet ruimte worden geschept voor een open en vrije gedachtewisseling zonder gevaar te lopen dat dat achteraf tegen je wordt gebruikt.

Aankomende evenementen
Toeslagenaffaire
Toeslagenaffaire

Hier vindt u de NJB-artikelen over de toeslagenaffaire bij elkaar.

Dossier toeslagenaffaire
COVID-19
COVID-19

Hier vindt u alle corona-gerelateerde artikelen en nieuwsberichten bij elkaar.

COVID-19 dossier

Nieuw in Wetgeving

Vacatures

Juridisch medewerker bestuursrecht in deeltijd (student of pas afgestudeerd)
Attorney at HBN Law & Tax – St Maarten
Strategisch juridisch adviseur