Vooraf Coen Drion

De eeuwigdurende overeenkomst

Lees hier het Vooraf
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • Het ondervragingsrecht ten aanzien van belastende deskundigen in strafzaken
  • De Erfgoedwet en de Tweede Wereldoorlog
  • We staan er gekleurd op
  • Reactie op Joop van den Berg, ‘Grenzen aan het parlementaire debat’
  • Naschrift
Laatste nieuws

24 maart 2023

In deze nieuwe interactieve masterclass word je op de hoogte gebracht van de belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen van het nieuwe wetboek en de huidige stand van zaken van het wetgevingsproject.

23 maart 2023

Naast de voorgestelde milde schadeafhandeling, dringt het IMG aan op snelle ruimere wettelijk bevoegdheid en het ter beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen.

23 maart 2023

Of het algemeen belang van de integriteit van de rechtspraak voor de Raad voor de rechtspraak ook nog leidend was bij de beslissing om in hoger beroep te gaan én dat ook te bekostigen, is voor het hof niet duidelijk geworden.

23 maart 2023

De rechtbank geeft de IND mee, omdat verweerder openlijk uitdraagt invulling te willen geven aan de menselijke maat in het vreemdelingenrecht, de procedure na ruim vier jaar te beëindigen.

23 maart 2023

De sfeer tussen demonstrant en autoriteiten verhardt. De politie arresteert en slaat vaker, burgemeesters leggen steeds striktere regels op en demonstranten worden nauwlettend gevolgd.

23 maart 2023

De inbreng van de Staatsecretaris in het debat was dat het niet alleen om juridische kaders gaat, maar dat het ook belangrijk is om de mensenrechtentoets te doen.

Nieuwste blogs
‘Leemte’ in regeling beloning curatoren jaagt kwetsbare personen én de maatschappij op hoge kosten!
‘Leemte’ in regeling beloning curatoren jaagt kwetsbare personen én de maatschappij op hoge kosten!

23 maart 2023 M.C.M. Klomberg, G.F.A.M. de Graauw

Het kan niet zo zijn dat de onder bewind of curatele gestelde bijna € 1.000 moet betalen omdat de bewindvoerder op eigen initiatief stopt en zijn dossiers overdraagt aan een opvolger.

De eeuwigdurende overeenkomst
De eeuwigdurende overeenkomst

21 maart 2023 Coen Drion

Zou het met de intrinsieke sterfelijkheid van de mens samenhangen dat vraagtekens kunnen rijzen omtrent de rechtsgeldigheid van een eeuwigdurende afspraak? Of vloeit zo’n twijfel voort uit de wetenschap dat alles nu eenmaal steeds verandert?

Het illiberale veto op EU democratie
Het illiberale veto op EU democratie

16 maart 2023 Jaap Hoeksma

Dertig jaar na het Verdrag van Maastricht is de term ‘EU democratie’ in Nederland geen ingeburgerd begrip. Dit gebrek ligt grotendeels aan de EU zelf.

Groningen, Toeslagen en verplichte opleidingen voor overheidsjuristen
Groningen, Toeslagen en verplichte opleidingen voor overheidsjuristen

15 maart 2023 Corien Prins

Waar blijven de verplichte cursussen voor overheidsjuristen die zich richten op het aanleren van sensitiviteit voor systeemfalen als publieke of private partijen hun plichten verzaken?

Aankomende evenementen
De techniek achter cybercrime

maandag 13 februari, dinsdag 13 juni of dinsdag 3 oktober 2023

Movies that Matter festival + vrijkaartjes

van vrijdag 24 maart t/m zaterdag 1 april 2023

Decolonial comparative law

maandag 27 maart 2023

Vrijheid: een omstreden ideaal

dinsdag 28 maart 2023

Can Zombies make law?

woensdag 29 maart 2023

Constitutionele toetsing
CONSTITUTIONELE TOETSING

Ontwikkelingen en opinies

Dossier constitutionele toetsing
klimaatrecht
KLIMAATRECHT

Van Urgenda-arrest tot stikstofcrisis

Dossier klimaatrecht

Nieuw in Wetgeving

Vacatures

Plaatsvervangend leden College voor de Rechten van de Mens (belast met oordelende taak gelijke behandeling)