Vooraf Peter Wattel

Prejudicieel vraag en aanbod

Lees verder
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • Straatsburg als hoeder van het EU-recht
  • Neutraliteit en diversiteit als doelstellingen bij de politie bijten elkaar
  • Koranverbrandingen in Zweden, Denemarken en Nederland
  • Verbijsterend dat leden ASC niet worden vervolgd wegens aanzetten tot vrouwenhaat
  • Waar toegang tot recht niet over gaat, en waarover wel
Laatste nieuws

21 september 2023

Wanneer politieke overtuigingen voor het eerst worden geuit in het land waar asiel wordt aangevraagd, kunnen zij in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het vervolgingsgevaar voor de betrokkene bij terugkeer.

21 september 2023

Het HvJ EU heeft bepaald dat persoonsgegevens die zijn bewaard met het oog op de bestrijding van zware criminaliteit later niet morgen worden gebruikt in onderzoeken naar corruptie.

21 september 2023

De onderzoekers wijzen ook op het belang van financieringsmogelijkheden voor massaclaims voor toegang tot het recht.

19 september 2023

Bestrijding van ondermijnende criminaliteit, investeringen om structureel de problemen in de jeugdbescherming op te lossen en maatregelen om onder meer de instroom van migratie beter te beheersen.

19 september 2023

A-G concludeert dat de Herstelwet systemisch rechtsherstel onthoudt aan ondergemiddeld fortuinlijke beleggers en nog steeds fortuinlijke beleggers privilegieert.

19 september 2023

Wanneer er onduidelijkheid is over de toepassing van het EU-recht, dan kiezen de rechters een prejudiciële procedure bij HvJ EU die rechters in een aantal gevallen verplicht moeten volgen en dat daarmee vóór het EVRM gaat.

Nieuwste blogs
Verbijsterend dat leden ASC niet worden vervolgd wegens aanzetten tot vrouwenhaat
Verbijsterend dat leden ASC niet worden vervolgd wegens aanzetten tot vrouwenhaat

21 september 2023 Joeri Westen

Als dit niet meer beschouwd wordt als een oproep tot vrouwenhaat, discriminatie van vrouwen en (seksueel) geweld tegen vrouwen, wat dan nog wel?

Koranverbrandingen in Zweden, Denemarken en Nederland
Koranverbrandingen in Zweden, Denemarken en Nederland

21 september 2023 Egbert Dommering

De stelling dat het verbranden van boeken nu eenmaal mag in onze rechtsstaat berust op een dubbele dwaling: één omtrent het object van de vrijheid van meningsuiting en één omtrent hoe in deze tijd van sociale media om te gaan met het conflict tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst.

Prejudicieel vraag en aanbod
Prejudicieel vraag en aanbod

19 september 2023 Peter Wattel

Nationale hoogste rechters zullen te minder geneigd zijn het gezag van Luxemburg te erkennen als zij gedelegeerd worden aan een lagere rechter die in hun ogen nog minder constitutioneel gezag heeft.

Nieuwe politiek
Nieuwe politiek

12 september 2023 Ton Hartlief

Naast bestaande vergoedingssystemen als het aansprakelijkheidsrecht plus nadeelcompensatieregelingen, de private verzekeringen en de sociale zekerheid, is er een woud aan structurele en incidentele regelingen gekomen waarin de overheid zogenoemde onverplichte tegemoetkomingen uitdeelt.

Aankomende evenementen
Constitutionele toetsing
CONSTITUTIONELE TOETSING

Ontwikkelingen en opinies

Dossier constitutionele toetsing
klimaatrecht
KLIMAATRECHT

Van Urgenda-arrest tot stikstofcrisis

Dossier klimaatrecht

Nieuw in Wetgeving

Vacatures

Twee advocaat medewerkers/gevorderde advocaat stagiaires