Vooraf Tom Barkhuysen

Naar een materieel rechtvaardiger bestuursrecht

Lees hier het Vooraf
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • Incasso in consumentenzaken blijft problematisch ondanks nieuwe wet
  • Over de dubbeltjes in het recht
  • Het vrouwenquotum in de Women on Company Boards Directive
Laatste nieuws

2 februari 2023

Dit voorstel moet bijdragen aan een realistischer mensbeeld in de Awb en in het daarop gebaseerde handelen van het bestuur.

2 februari 2023

Om kinderen en ouders in ingewikkelde omstandigheden voldoende rechtsbescherming te bieden, moeten jeugdrechters zich actiever en nieuwsgieriger opstellen.

2 februari 2023

De Belgische rechter had de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel in beginsel niet mogen weigeren op grond van de mogelijke onbevoegdheid van de Spaanse rechterlijke instantie.

2 februari 2023

Een belangrijke aanbeveling uit het onderzoek is om het om het eigen karakter van de Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) te versterken, zodat het zorg- en behandeldoel beter uit de verf komt.

2 februari 2023

Het gaat onder meer om de verplichting een autoriteit aan te wijzen die verantwoordelijk is om verwijderingsbevelen uit te vaardigen. De Uitvoeringswet is in behandeling bij de Eerste Kamer.

31 januari 2023

De procedure moet ervoor zorgen dat nieuwe gerechtelijke procedures zo min mogelijk belastend zijn voor belastingplichtigen, gemachtigden, de rechtspraak en de Belastingdienst.

Nieuwste blogs
Naar een materieel rechtvaardiger bestuursrecht
Naar een materieel rechtvaardiger bestuursrecht

31 januari 2023 Tom Barkhuysen

Het bestuursrecht zou met deze voorstellen een stuk rechtvaardiger worden. Toch komt de vraag op of de wetgever niet nog een tandje bij zou kunnen zetten als het om materiële normstelling gaat

Icke krijgt nul op rekest op uiterst bedenkelijke gronden
Icke krijgt nul op rekest op uiterst bedenkelijke gronden

27 januari 2023 Cornelis J. Wisse

De Schengen-signalering ­wordt expliciet gebruikt om David Icke in het vrijelijk uiten van zijn ­politieke mening te belemmeren, alsof de menings- en betogingsvrijheid niet ook voor hem zouden gelden.

Tijdig oog hebben voor tijdelijke crisisregelgeving
Tijdig oog hebben voor tijdelijke crisisregelgeving

24 januari 2023 Corien Prins

Iedere ‘crisis’ kent tijdelijke regelgeving die specifiek daarvoor wordt afgekondigd. Zorgelijk is het als onduidelijk is wanneer het tijdelijke wordt heroverwogen.

Aankomende evenementen
Revolutie & Democratie

woensdag 18 en 25 januari en 1, 8 en 15 februari 2023

International Law and Technology

Opening: dinsdag 31 januari 2023. Daarna elke drie weken op de maandag

The future of the oceans

maandag 6 februari 2023

Asielzoekers en het recht op werk

dinsdag 7 februari 2023

Glaw-Net Seminar Series

woensdag 8 februari 2023

Constitutionele toetsing
CONSTITUTIONELE TOETSING

Ontwikkelingen en opinies

Dossier constitutionele toetsing
klimaatrecht
KLIMAATRECHT

Van Urgenda-arrest tot stikstofcrisis

Dossier klimaatrecht

Nieuw in Wetgeving

Vacatures

Plaatsvervangend leden College voor de Rechten van de Mens (belast met oordelende taak gelijke behandeling)
Supervisory Board Member with Legal Background