Vooraf door Peter Wattel

Gefeliciteerd!

Lees het Vooraf
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • Civielrechtelijke sancties op oneerlijke bedingen
  • Europese civiele dogmatiek
  • De stelselherziening van Dekker, een eerste analyse
  • Naar een maatschappelijke zorgplicht voor bestuurders en commissarissen bij NV’s en BV’s?
Laatste nieuws

17 mei 2021

Het gaat nog steeds te vaak mis tussen burger en overheid. Daarom is dit jaarverslag tegelijkertijd een oproep aan de Tweede Kamer: maak wetgeving die simpel en begrijpelijk is.

7 mei 2021

Europese lidstaten worden opgeroepen om zorgvuldig na te gaan of de internationale overeenkomsten die zij hebben gesloten met landen buiten de Europese Unie voldoen aan de Europese privacywetten.

7 mei 2021

Kamer LLZ moet voortvarend antwoord bieden op roep vanuit politiek, media en maatschappij om langlopende letselschadezaken versneld op te lossen. De Kamer kan laagdrempelige en snelle geschiloplossing bieden.

7 mei 2021

Ook een niet-belanghebbende die eerder een zienswijze indiende tegen bijvoorbeeld een ontwerpbestemmingsplan of ontwerptracébesluit, kan voorlopig tegen het definitieve bestemmingsplan of tracébesluit in beroep bij de bestuursrechter.

Nieuwste blogs
Europese civiele dogmatiek
Europese civiele dogmatiek

14 mei 2021 Han Jongeneel

Hoe groot is de aardverschuiving die de recente Dexia-uitspraak van het HvJ EU over de sanctionering van oneerlijke bedingen veroorzaakt?

Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd!

11 mei 2021 Peter Wattel

Het is duidelijk wat de informateur uit dit rapport moet meenemen: (i) investeren in vertrouwen, en (ii) een vrouwelijke premier die (iii) bij een volgende golf meteen streng ingrijpt en volhoudt.

Eerbetoon aan drie dappere raadsheren
Eerbetoon aan drie dappere raadsheren

4 mei 2021 rechtspraak.nl

'Leeuwarder arrest' opgenomen in uitsprakenregister

De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?

30 april 2021 Tom Barkhuysen

Er moet veel meer aandacht komen voor de waardering en ondersteuning van overheidsfunctionarissen.

Aankomende evenementen
Europees Openbaar Ministerie (EOM)

woensdag 17 maart, 30 juni en 27 oktober 2021

Toeslagenaffaire
Toeslagenaffaire

Hier vindt u de NJB-artikelen over de toeslagenaffaire bij elkaar.

Dossier toeslagenaffaire
COVID-19
COVID-19

Hier vindt u alle corona-gerelateerde artikelen en nieuwsberichten bij elkaar.

COVID-19 dossier

Nieuw in Wetgeving

Vacatures

Legal Counsel
(Gevorderde) Advocaat- medewerker of -stagiair Arbeidsrecht
Concernjurist (24-36 uur p.w.)