Staatsbladen

In deze rubriek treft u een overzicht aan van de Staatsbladen die zijn opgenomen in het Nederlands Juristenblad vanaf 2009. Het betreft een selectie van wetten zoals opgenomen in de rubriek wetgeving in het NJB.

Wetsvoorstellen

In deze rubriek treft u een overzicht aan van bij de Staten-Generaal aanhangige wetsvoorstellen die zijn ingediend vanaf 2009. Het betreft een selectie van wetsvoorstellen zoals opgenomen in de rubriek wetgeving in het Nederlands Juristenblad.