Initiatiefvoorstel van wet ­(24-04-2023) betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raad­plegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)

—Dit wetsvoorstel, een initiatief van het lid Van Houwelingen (FVD), wil een raadplegend referendum mogelijk maken over het Nederlandse lidmaatschap van de EU. Het komt deels overeen met de in 2018 ingetrokken Wet raadgevend referendum (Wrr) met uitzondering van de bepalingen die verband houden met het raadgevende in plaats van het raadplegende karakter van referenda, en ook deels met de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet (WrrEG), aldus de toelichting. Er is voor gekozen geen referendumcommissie in te stellen en geen subsidies te verstrekken of een neutrale informatievoorziening te regelen. De vraag die aan de kiezer zal worden voorgelegd, staat in het wetsvoorstel en luidt: ‘Zou Nederland lid moeten blijven van de Europese Unie of zou Nederland uit de Europese Unie (EU) moeten treden?’.

Kamerstukken