Besluit van 28-09-2021, Stb. 2021, 447

Besluit tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

—Dit besluit wijzigt de vervaldata van de voorzieningen waarop het betrekking heeft van 1 oktober 2021 in 1 december 2021. Het betreft de in de bijlage bij de toelichting op het besluit nader aangeduide voorzieningen in de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Stb. 2020, 124), de Verzamelspoedwet COVID-19 ­(Stb. 2020, 195), de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 (Stb. 2020, 245) en de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (Stb. 2020, 273).