Besluit van 07-01-2022, Stb. 2022, 14

Beschikking van de Minister van Justitie en Veiligheid van 7 januari 2022 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet open overheid, zoals gewijzigd bij de Wijzigingswet Woo, de Wet Huis voor klokkenluiders, de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen en de Wet elektronische publicaties

—Als bijlage bij dit besluit bevindt zich de tekst van de Wet open overheid, zoals gewijzigd bij de Wijzigingswet Woo, de Wet Huis voor klokkenluiders, de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen en de Wet elektronische publicaties.

(Kamerstukken 33 328)