Besluit van 26-05-2021, Stb. 2021, 239

Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met een tijdelijke vrijstelling voor startende innovatieve ondernemingen

—Deze nieuwe pilotregeling beoogt startende innovatieve ondernemingen beter in staat te stellen om de gewenste hoogwaardige expertise in de vroege fase van hun ontwikkeling aan te trekken en te behouden. De startende innovatieve onderneming wordt voor deze groep arbeidsmigranten namelijk vrijgesteld van de tewerkstellingsvergunningplicht.

Inwerkingtreding met ingang van 01-06-2021.