Besluit van 28-05-2021, Stb. 2021, 270

Tijdelijk besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 vanwege een vermindering van het les- en cursusgeld 2021-2022 in verband met de uitbraak van COVID-19

—Dit besluit regelt een generieke halvering van het les- en cursusgeld voor mbo en vavo voor cursusjaar 2021-2022. De vermindering van het les- en cursusgeld zal geen invloed hebben op tegemoetkomingen, financieringen en kredieten op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten, zodat de studenten ten volle kunnen profiteren van de compensatie.

Inwerkingtreding

Inwerkingtreding met ingang van 01-08-2021, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, dat in werking treedt met ingang van 01-08-2022.