Besluit van 28-09-2021, Stb. 2021, 448

Besluit houdende tijdelijke bepalingen ter uitvoering van de Europese verordening over certificaten met betrekking tot COVID-19 (Tijdelijk besluit DCC)

—De inhoud van dit tijdelijke besluit komt in de plaats van de Tijdelijke spoedregeling DCC. Hierin worden een aantal aanvullende regels neergelegd ter uitvoering van de Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren (PbEU 2021, L 211/1). Zo biedt de verordening de ruimte om instanties aan te wijzen voor de afgifte van certificaten. Daarnaast gaat de verordening uit van decentrale gegevensbronnen, terwijl het in de Nederlandse situatie efficiënter is gegevens te betrekken van een ander dan de toediener van een vaccin voor een vaccinatiecertificaat. Het RIVM houdt namelijk een centrale registratie van vaccinaties bij. Ook in Bonaire, Sint Eustatius of Saba worden namens de minister van VWS certificaten verstrekt. Voorts worden in het besluit bepaalde uitvoeringsmodaliteiten geregeld, zoals onder andere:

  • dat certificaten in Nederland alleen op verzoek worden uitgegeven;
  • dat voor de uitgifte bepaalde applicaties gebruikt worden; en
  • dat de minister van VWS de certificaten digitaal ondertekent, betrokkene een certificaat kan afdrukken en de zorgaanbieder die de test of vaccinatie heeft uitgevoerd en de helpdesk bij het agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) het desbetreffende certificaat op papier kan verstrekken.

Inwerkingtreding met ingang van 01-10-2021 en vervaldatum tegelijkertijd met artikel 6b van de Wet publieke gezondheid.