Besluit van 01-09-2021, Stb. 2021, 419

Besluit houdende de vantoepassingverklaring van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen op het afstromend water in Limburg ten gevolge van de regenval in juli 2021

—De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) is primair bedoeld voor rampen als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s in de vorm van overstromingen door zoet water en aardbevingen. Artikel 3 Wts bepaalt evenwel dat de wet bij koninklijk besluit van toepassing kan worden verklaard in geval van een ramp als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s die van ten minste vergelijkbare orde is als een overstroming door zoet water of een aardbeving. Dit besluit bepaalt dat de Wts bij rampen van toepassing is op de schade en kosten die zijn ontstaan door het afstromend water in de provincie Limburg ten gevolge van de regenval in juli 2021.

Inwerkingtreding met ingang van 04-09-2021.