Wet van 10-06-2020, Stb. 2020, 211

Wet tot wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten

—Sinds 2005 hebben aanbieders de mogelijkheid om de in de openbare registers in te schrijven stukken elektronisch aan het Kadaster aan te leveren. Door ketenintegratie met het notariaat worden elektronische aanleveringen voor inschrijvingen in de registers van het Kadaster 24 uur per dag verwerkt. In verband met de eisen van rechtszekerheid en betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling werden deze berichten voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 12, van de eIDAS-verordening. Gebleken is dat deze praktijk bij het Kadaster niet in overeenstemming is met het karakter van de gekwalificeerde elektronische handtekening zoals de eIDAS-verordening dat bepaalt. Met deze wetswijziging wordt het gebruik van het elektronisch zegel door het Kadaster wettelijk mogelijk gemaakt. De Kadasterwet wordt gewijzigd zodat het Kadaster in overeenstemming met de eIDAS-verordening kan doorgaan met het geautomatiseerd aanmaken en ondertekenen van berichten van de bewaarder. Het Kadaster maakt, voor de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte documenten, gebruik van een gekwalificeerd elektronisch zegel. Dit is in overeenstemming met de eIDAS-verordening, maar niet met de Kadasterwet. Met de voorliggende wetswijziging wordt de Kadasterwet hierop aangepast. Als gevolg van de overstap van het Kadaster op het gebruik van het elektronisch zegel hebben notarissen, als ontvangers van berichten van het kadaster, eenmalig het rootcertificaat van de certificaatdienstverlener moeten installeren om de berichten van het Kadaster te kunnen blijven ontvangen. Dit rootcertificaat is gratis beschikbaar en is in september 2019 door de notarissen gedownload. Dit is probleemloos gebeurd. Het Kadaster is bij deze wijziging betrokken en heeft haar praktijk reeds aangepast, vooruitlopend op deze wetswijziging.

Inwerkingtreding met ingang van 27-06-2020, met terugwerkende kracht ten aanzien van artikel I tot en met 26-09-2019.

Kamerstukken