Besluit van 15-04-2021, Stb. 2021, 208

Besluit houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en het Financieel besluit handelsregister 2014 in verband met de inschrijving in het handelsregister van onderdelen van de Staat der Nederlanden en de codificatie van het stelsel van inputfinanciering voor bestuursorganen

—In augustus 2019 is een wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel gepubliceerd (wijzigingswet). De wijzigingswet heeft onder meer tot doel om de middelen en bevoegdheden te creëren voor de Kamer van Koophandel om de kwaliteit en het functioneren van het handelsregister te versterken. Voor een deel zijn de bovenbedoelde wijzigingen reeds in werking getreden. Er zijn echter ook bepalingen waarvoor eerst uitvoeringsregelgeving tot stand dient te komen, voordat ze in werking kunnen treden. In dit besluit worden de bepalingen uitgewerkt betreffende de codificatie van het stelsel van inputfinanciering en de mogelijkheid voor onderdelen van de publiekrechtelijke rechtspersoon de Staat der Nederlanden om zich te laten inschrijven in het handelsregister. Het besluit wijzigt hiertoe het Handelsregisterbesluit 2008 en het Financieel besluit handelsregister 2014.

Inwerkingtreding met ingang van 13-04-2021.