Besluit van 20 juni 2022, Stb. 2022, 291

Besluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met verbetering van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen

—Met de wijziging van het Vuurwerkbesluit is beoogd de handhaving en opsporing van illegaal vuurwerk te verbeteren door expliciet te bepalen dat het bezit van vuurwerk dat niet is voorzien van een categorieaanduiding verboden is. Met deze wijziging worden onder andere de begrippen ‘consumentenvuurwerk’ en ‘professioneel vuurwerk’ weer toegevoegd aan het Vuurwerkbesluit om de strafrechtelijke handhaafbaarheid te bevorderen.

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.