Besluit van 15-04-2021, Stb. 2021, 201

 Besluit houdende tijdelijke bepalingen in verband met de aanwijzing van de verwerkingsverantwoordelijke voor de uitwisseling van gegevens van de in artikel 6d van de Wet publieke gezondheid bedoelde notificatieapplicatie en notificatie-applicaties die worden gebruikt door andere lidstaten van de Europese Unie (Tijdelijk besluit Europese interoperabiliteit notificatieapplicatie COVID-19)

—De in het kader van CoronaMelder verwerkte gegevens kunnen worden uitgewisseld met andere lidstaten van de Europese Unie die een ­vergelijkbare notificatieapplicatie gebruiken. Dit besluit wijst de verwerkingsverantwoordelijke(n) aan voor de uitwisseling van gegevens met andere lidstaten van de Europese Unie.

Inwerkingtreding met ingang van 27-04-2021.