Besluit van 26-04-2022, Stb. 2022, 174

Besluit houdende wijziging van de percentages, bedoeld in artikel 6:3, derde en zevende lid, van de Wet betaald ouderschapsverlof

—De datum van inwerkingtreding van de Wet betaald ouderschapsverlof (Stb. 2021, 592) is vastgesteld op 2 augustus 2022. Met dit besluit wordt het uitkeringspercentage in die wet gewijzigd van 50 naar 70 procent.