(Inwerkingtredings)besluit van 22-12-2021, Stb. 2022, 3

Besluit houdende regels ter uitvoering van de Wet ter Bescherming Koopvaardij (Besluit bescherming koopvaardij) alsmede vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet ter Bescherming Koopvaardij

—Dit besluit, dat strekt tot uitvoering van de Wet ter Bescherming Koopvaardij (WtBK), voorziet in regels over de volgende onderwerpen:

  • aanwijzing zeegebied waarop de wet van toepassing is;
  • toestemmingverlening aan de scheepsbeheerder;
  • informatieverstrekking aan kapitein en teamleider door scheepsbeheerder onderscheidenlijk vergunninghouder ten behoeve van hun vergewisplicht, voorafgaand aan embarkatie van het particulier maritiem beveiligingsteam en de geweldsmiddelen, munitie, camera’s en microfoons;
  • verantwoordelijkheid van de kapitein bij embarkatie;
  • toegestane geweldsmiddelen, veilige opslag van wapens en munitie en nadere geweldsinstructie;
  • verantwoordelijkheid van de kapitein voor veilige opslag van wapens en munitie;
  • ISO-certificering van en vergunningverlening aan maritieme beveiligingsbedrijven;
  • bescherming van persoonsgegevens.

De Wet ter Bescherming Koopvaardij en dit besluit treden in werking met ingang van 1 februari 2022.