Op 31 januari 2020 worden 50 experts verwacht bij de Hoge Raad voor de jaarlijkse NJV-expertmeeting. Doel van deze expertmeeting is een open discussie en gedachtewisseling tussen daartoe geselecteerde jonge(re) juristen, de preadviseurs van 2020 en de referenten. Het is de bedoeling dat de resultaten van de expertmeeting door de preadviseurs nog kunnen worden meegenomen in hun preadviezen die centraal zullen staan tijdens de NJV-jaarvergadering op 12 juni 2020. De NJV viert in 2020 haar 150-jarig jubileum in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. U kunt zich aanmelden voor het congres via www.njv.nl.

150 jaar NJV - Jaarvergadering 2020

 

De Nederlandse Juristenvereniging werd op 8 september 1870 opgericht in Den Haag. In 2020 bestaat de vereniging dus 150 jaar. Zij zal dan haar jaarcongres opnieuw houden in Den Haag en wel op vrijdag 12 juni 2020 in het Zuiderstrandtheater.

 

Het congres staat in het teken van “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”. De positie van de jurist in de samenleving is de afgelopen decennia snel veranderd. In het parlement zitten steeds minder juristen, de advocaat en de notaris zijn niet meer de notabelen van het dorp. De waarde en het aanzien van de juridische deskundigheid staan onder druk. Wat zijn de oorzaken en achtergronden daarvan? En hoe behoudt de jurist zijn toekomstbestendigheid?

 

In de preadviezen voor het jubileumcongres worden deze vragen benaderd vanuit verschillende perspectieven. Daarbij staan drie onderwerpen centraal: (i) betekenis/aanzien/gezag van juristen, (ii) integriteit/ethiek van juristen, (iii) digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen daarvan voor de juridische professies.

 

Als preadviseurs en referenten zullen optreden:

Betekenis/aanzien/gezag van juristen

Auteur: prof. mr. dr. Elaine Mak (Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschappen en Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht)

Referent: prof. dr. mr. Mark Bovens (hoogleraar bestuurskunde Universiteit Utrecht, en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)

Integriteit/ethiek van juristen

Auteur: prof. mr. dr. Anne Ruth Mackor (hoogleraar professie-ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen)

Referent: mr. Jos Silvis (procureur-generaal bij de Hoge Raad)

Digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen voor de juridische professies

Auteur: mr. dr. Anna Berlee (universitair docent privacy & data protection aan de Universiteit Utrecht)

Referent: prof. mr. dr. Eric Tjong Tjin Tai (hoogleraar privaatrecht Universiteit Tilburg

 

Laatste nieuws