Pre-pack: laat de vlinder maar ­vliegen!

Lees hier de scriptie Pre-pack: laat de vlinder maar ­vliegen! van Klaas Ooms (Masterscriptie Commercieel Privaatrecht, Erasmus School of Law, begeleider: mr. Miranda van Eeden-van Harskamp, beoordeling: 8,5)

Deze scriptie van Klaas Ooms gaat over de toekomst van de pre-pack. In een pre-pack wordt voorafgaand aan een faillietverklaring – meestal in stilte – een doorstart voorbereid van levensvatbare bedrijfsonderdelen. Het doel is zoveel mogelijk waarde en werkgelegenheid te behouden.

De pre-pack heeft aanvankelijk in Nederland vanaf 2011 succesvolle reddingsoperaties opgeleverd. Er was vooral kritiek op hoe er met de werknemers werd omgegaan. Door juridische procedures en de uitspraken van het Europese Hof van Justitie is de toepassing van de pre-pack vrijwel tot stilstand gekomen.
Toch is het vanuit bedrijfskundige optiek een aantrekkelijk instrument. Vandaar de onderzoeksvraag: In ­hoeverre is er een toekomst voor de pre-pack in Nederland? Om die vraag te beantwoorden heeft Ooms de huidige status van de pre-pack in kaart gebracht, de succesvolle toepassing in het Verenigd Koninkrijk bestudeerd en relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie geanalyseerd.

De pre-pack past goed in het voornemen van de wetgever om het reorganiserend vermogen van bedrijven te vergroten. Het Verenigd Koninkrijk gaat ons daarin voor. Van belang is dat de nu voorliggende wetsvoorstellen – Wet overgang van onderneming in faillissement en Wet continuïteit ondernemingen I – snel worden ingevoerd. Dan is er volgens Ooms een goede toekomst voor de toepassing van de pre-pack weggelegd.

Over de auteur(s)