Peter Wattel is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en staatsraad in buitengewone dienst en redacteur van het NJB.

Artikelen van Peter Wattel

Blog
Economische integratie
Ook de aanslag op Nord Stream laat zien hoe economische integratie kan verkeren in uitgelezen mogelijkheden tot al dan niet hybride oorlogvoering.
18 oktober 2022 Vooraf Peter Wattel
Blog
Tussen € 0,47 en € 500.000
Over oneerlijke, excessieve financiële lasten voor de een en financiële slaatjes voor de ander.
12 juli 2022 Vooraf Peter Wattel
Blog
DEBRA of ZEBRA?
Terwijl de hele wereld tot nu toe vrij vergeefs probeert het mondiale mobiele kapitaal zijn fair share aan belasting te laten betalen, begeeft de Commissie zich in bedrijfsfinancieringsdogmatiek.
17 mei 2022 Vooraf Peter Wattel
Blog
(Zelf)vernietiging
Putin en zijn politieke entourage zijn op weg naar het tegendeel van de door hen beoogde wedergeboorte van een machtig ‘Derde Rijk’ met Vladimir Putin als orthodox-christelijke, door patriarch Kirill afgezegende tsaar.
15 maart 2022 Vooraf Peter Wattel
Blog
Het coalitie-akkoord; om- en uitzien
Jammer dat het akkoord niet voorstelt om een van de bons mots van de premier in art. 1 Grondwet te verankeren, iets officiëler geformuleerd, bijvoorbeeld zoals Prof. Geppaart eens voorstelde: ‘Nederland is een gezellig land, waar het goed toeven is.’
18 januari 2022 Vooraf Peter Wattel
Blog
De Rule of Law in Nederland
Het advies van de Venice Commission maakt pijnlijk duidelijk hoe actueel de 32 jaar oude observatie in het Harmonisatiewet-arrest nog steeds is: dat de veronderstelling waarop het toetsingsverbod berust, nl. dat de parlementaire procedure voor de totstandkoming van wetten afdoende waarborg voor hun rechtsgehalte inhoudt, niet steeds opgaat.
16 november 2021 Vooraf Peter Wattel
Blog
Slapende honden, eenhoorns, draken en luchtfietsen
Zal het Hof van Justitie EU de Cilfit-mythe van uniforme toepassing van EU-recht in concrete gevallen verlaten en inruilen voor een meer op EU-wijde algemene rechtseenheid en eenvormige rechtsontwikkeling gerichte benadering?
21 september 2021 Vooraf Peter Wattel
Blog
Uit de klei getrokken / de kluiten gewassen
Klei, zand, stro, blaadjes, takjes. Veel geduld. En fixeer. En lijm, vermoedelijk, want - zoals de maker het treffend verwoordde - “je wilt niet dat met kerst alles van de wand af flikkert.”
30 augustus 2021 Vooraf Peter Wattel
Blog
Gefeliciteerd!
Het is duidelijk wat de informateur uit dit rapport moet meenemen: (i) investeren in vertrouwen, en (ii) een vrouwelijke premier die (iii) bij een volgende golf meteen streng ingrijpt en volhoudt.
11 mei 2021 Vooraf Peter Wattel
Blog
Marktconforme Profit shifting
Het Hof van Justitie lijkt in het arrest Lexel AB niet te zien dat een marktconforme groepslening zelf onzakelijk kan zijn of onzakelijk omgeleid kan zijn.
9 maart 2021 Vooraf Peter Wattel