Peter J. Wattel is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, hoogleraar Europees belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam, redacteur van het NJB en lid van de afdeling letterkunde van de KNAW.

Artikelen van Peter Wattel

Blog
Die Kompetenz-Kompetenz
Het BVerfG heeft geen ongelijk dat hij het HvJ erop wijst dat overtuigingskracht en motiveringskwaliteit meer gezag produceren dan beroep op bevoegdheden en naar jezelf verwijzen.
22 juni 2020 Vooraf Peter Wattel
Blog
In tijden van nood leert men
Het is te hopen dat de lopende Umwertung aller Werten meebrengt dat we ook lang na deze crisis nog inzien dat fatsoenlijk ondernemen véél belangrijker en beter zijn voor de maatschappij en de mens.
5 mei 2020 Vooraf Peter Wattel
Blog
Het paard achter de wagen
Met langs elkaar heen werkende projecten en projectjes wordt thans improviserend gedweild met de kraan open.
9 maart 2020 Vooraf Peter Wattel
Blog
Staatssecretaris worden?
Rond de eeuwwisseling won de belastingdienst nog prijzen voor het beste management van complexe reorganisaties en stond hij bekend als de beste ter wereld. Moeten we daarvoor inmiddels echt in Rusland zijn?
20 januari 2020 Vooraf Peter Wattel
Blog
De Tipgever (derde bedrijf)
In Nederland sleept al jaren een schandaaltje over door de fiscus gekochte bankgegevens dat begint te lijken op een klucht. De zaak toont dat het tijd wordt voor een tipgeverswet.
12 maart 2018 Vooraf Peter Wattel
Blog
Doos drie
Doos drie is één groot alternative fact. Het is beschamend dat de uitvoerende en wetgevende machten blijven fabuleren dat de keizer kleren aan heeft in plaats van hun werk te doen: het werkelijke vermogensrendement belasten, zoals overal elders.
23 januari 2018 Vooraf Peter Wattel
Blog
Cherry picking en de gruwel van de interne markt
Waarschuwing: alleen voor doorzetters, interne-marktbuffs en vennootschapsbelastingnerds.
20 november 2017 Vooraf Peter Wattel
Blog
Staatssteun of exportsubsidie?
Apple moet 13 miljard terugbetalen aan Ierland wegens selectief voordelige tax rulings. De Europese Commissie tast de reikwijdte van het staatssteunverbod af op een terrein dat lidstaten als nationale soevereiniteit zien.
25 september 2017 Vooraf Peter Wattel
Blog
Dwangstoornissen
Verstandig dat de automatische dwangsomregeling alleen bij niet-tijdig beslissen op WOB-verzoeken is afgeschaft.
6 juni 2017 Vooraf Peter Wattel
Blog
Robot Tax (Droid Duties)
Robot(winst)belasting en hoe de verliezers van de geglobaliseerde technologische revolutie binnenboord te houden.
14 maart 2017 Vooraf Peter Wattel