Corien Prins is voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en hoogleraar aan de juridische faculteit Tilburg. Ze is lid van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (KNAW), de Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR), de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit alsmede de Selectieadviescommissie Parket Hoge Raad. Haar specialisaties liggen op het vlak van recht en regulering van technologie (ICT, biotechnologie, neurowetenschappen), privacy, identificatie, overheidsinformatiebeleid en de elektronische overheid.

Artikelen van Corien Prins

Blog
Discrimineren via WhatsApp
Wanneer onvoldoende helder is waar de grenzen liggen wat betreft racistische en discriminatoire uitingen via bijvoorbeeld Whatsapp ligt een normalisering van dit fenomeen op de loer.
31 augustus 2020 Vooraf Corien Prins
Blog
De data van uw auto
Zeggenschap over voertuigdata bij de consument
26 mei 2020 Vooraf Corien Prins
Blog
Anderhalve-meter-recht
Een crisis als de huidige noodzaakt op tal van maatschappelijke terreinen tot het opnieuw doordenken van klassieke patronen en vertrouwde afspraken.
7 april 2020 Vooraf Corien Prins
Blog
Chiplomatie
De grote afhankelijkheid van private digitale dienstverleners roept vragen op over de technologische voorzieningen die ons land zelf nodig heeft om de continuïteit van digitale processen te kunnen waarborgen.
28 januari 2020 Vooraf Corien Prins
Blog
Beschikbaarheid van digitale rechtspraakdata
Kennelijk accepteren we dat de private sector voldoende in staat is om niet alleen nu, maar ook in de toekomst, mede zorg te dragen voor het rechtsstatelijk geheugen.
4 november 2019 Vooraf Corien Prins
Blog
Consequenties van een nieuw type oorlogsvoering
Juist omdat de financiële of economische gevolgen van cyberaanvallen ook burgers en bedrijven zwaar kunnen treffen, is een belangrijke vraag of er voor de schade dekking is.
9 september 2019 Vooraf Corien Prins
Blog
Slaapwandelen
Gezichtsherkenning is niet slechts een nieuw instrument, maar heeft verregaande implicaties. Helaas komt de maatschappelijke en politieke discussie hier niet van de grond.
11 juni 2019 Vooraf Corien Prins
Blog
Digitaal binnentreden om escalatie te voorkomen
Onder welke omstandigheden moeten publieke instanties, zoals crisisorganisaties of de politie, al dan niet digitale toegang krijgen bij een digitale verstoring?
18 maart 2019 Vooraf Corien Prins
Blog
Digitale voorjaarsschoonmaak
Wat als we de voorjaarsschoonmaak toepassen op de digitale informatiehuishouding? Een juridische bril opzetten en onszelf de vraag stellen of we rechtmatig bewaren? Of wellicht ietwat te snel weggooien?
25 februari 2019 Vooraf Corien Prins
Blog
Veilingregels voor 5G
De fundamentele vraag hier is die naar de wenselijke omvang van ‘de publieke digitale ruimte’
7 januari 2019 Vooraf Corien Prins