Corien Prins is voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en hoogleraar aan de juridische faculteit Tilburg. Ze is lid van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (KNAW), de Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR), de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit alsmede de Selectieadviescommissie Parket Hoge Raad. Haar specialisaties liggen op het vlak van recht en regulering van technologie (ICT, biotechnologie, neurowetenschappen), privacy, identificatie, overheidsinformatiebeleid en de elektronische overheid.

Artikelen van Corien Prins

Blog
Toezichthouders en publiekelijke verantwoording
Terwijl er in het maatschappelijk en politiek debat veel aandacht is voor – en kritiek is op – de rechter die op de stoel van de politiek zou gaan zitten, is er opvallend weinig aandacht voor toezichthouders die op de stoel van de politiek (zijn komen te) zitten.
22 juni 2021 Vooraf Corien Prins
Blog
Discriminerende algoritmes
Zowel de Europese Commissie als de Tweede Kamer tonen zich streng in het stellen van regels voor de inzet van algoritmes. Het handelen van de Kamer lijkt echter ingegeven door huiver, die contraproductief kan uitwerken.
18 mei 2021 Vooraf Corien Prins
Blog
Positieve verplichtingen en vrijheid van mening en aandacht
Wat als pluriformiteit voorhanden en door de overheid gegarandeerd is, maar vrijwel niemand meer pluriform is in zijn of haar aandacht?
7 april 2021 Vooraf Corien Prins
Blog
COVID-19: archivering van een crisis
Welk schriftelijk materiaal is straks beschikbaar om het kabinetsbeleid in de coronacrisis te reconstrueren?
26 januari 2021 Vooraf Corien Prins
Blog
Aansprakelijkheid voor AI-systemen
De recente Resolutie van het Europees Parlement over civielrechtelijke aansprakelijkheid voor artificiële intelligentie is een belangrijke stap naar meer rechtszekerheid, maar biedt ook voer voor discussie.
24 november 2020 Vooraf Corien Prins
Blog
Corona-corvee voor farmaceuten
Mocht de farmaceutische industrie niet uit zichzelf gehoor geven aan de recente oproep van de WHO tot het delen van kennis en exclusieve rechten tegen eerlijke tarieven, dan zou een dwanglicentie al op de plank moeten liggen.
20 oktober 2020 Vooraf Corien Prins
Blog
Discrimineren via WhatsApp
Wanneer onvoldoende helder is waar de grenzen liggen wat betreft racistische en discriminatoire uitingen via bijvoorbeeld Whatsapp ligt een normalisering van dit fenomeen op de loer.
31 augustus 2020 Vooraf Corien Prins
TijdschriftNJB 33 (2020)
Het gezag van juristen
Ybo Buruma
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2020, van Elaine Mak ‘Het gezag van de juristen; een normatieve reflectie’ (preadvies), van Mark Bovens ‘Het gezag van de juristen; een empirische verkenning’ (referent) en Job Buiting ‘Het gezag van de jurist door de lens van veranderingen in het hoger onderwijs’ (referent), in: De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst, Handelingen NJV, 150e jaargang/2020, Wolters Kluwer 2020, p. 9-36, 37-64 en 65-74.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Juridische beroepsethiek
Taru Spronken
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2020 van Anne Ruth Mackor, ‘Juridische beroepsethiek. Over macht en moraal, softlaw en soft skills, T-vormige juristen en kansen-rechters’ (preadvies) en Jos Silvis ‘Kernwaarden voor juristen?’ (referent), in: De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst, Handelingen NJV, 150e jaargang/2020, Wolters Kluwer 2020, p. 75-107 en 111-140.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Juristen & digitalisering: voorbij vertrouwde grenzen
Corien Prins
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2020 van Anna Berlee, ‘Digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen voor de juridische professies’ (preadvies) en Eric Tjong Tjin Tai ‘Recht tussen mens en techniek’ (referent), in: De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst, Handelingen NJV, 150e jaargang/2020, Wolters Kluwer 2020, p. 143-173 en 177-198.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Excuses belicht vanuit multidisciplinair perspectief
Vincent Geeraets en Rick Maas
In dit artikel worden twee empirische stellingen besproken die veelvuldig betrokken worden in het wetenschappelijke debat over excuses. De eerste claim is dat excuses niet oprecht hoeven te zijn, terwijl de tweede claim behelst dat het loskoppelen van excuses en aansprakelijkheid leidt tot minder juridische procedures. Hoewel beide claims soms met grote stelligheid naar voren worden gebracht, missen zij voldoende wetenschappelijke basis. Methodologisch is er tegen in te brengen dat bevindingen uit een andere discipline niet te snel mogen worden verabsoluteerd en dat het vruchtbaar kan zijn om niet slechts te focussen op één hulpdiscipline, zoals in dit geval de psychologie, maar dat ook inzichten uit andere disciplines, zoals de sociologie en de filosofie, waardevolle inzichten kunnen opleveren. Inhoudelijk wordt geconcludeerd dat de mogelijkheden binnen het recht om betekenisvolle excuses te faciliteren, beperkt zijn. Het al te actief stimuleren van het maken van excuses leidt er al snel toe dat niet de spijtbetuiging, maar de mogelijk gunstige effecten daarvan centraal komen te staan. Excuses verworden op die manier tot een instrumenteel inzetbaar loos gebaar.

[verder lezen in NAVIGATOR]

1 oktober 2020
Blog
De data van uw auto
Zeggenschap over voertuigdata bij de consument
26 mei 2020 Vooraf Corien Prins
Blog
Anderhalve-meter-recht
Een crisis als de huidige noodzaakt op tal van maatschappelijke terreinen tot het opnieuw doordenken van klassieke patronen en vertrouwde afspraken.
7 april 2020 Vooraf Corien Prins