Corien Prins is voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en hoogleraar aan de juridische faculteit Tilburg. Ze is onder meer lid van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (KNAW) alsmede de Selectieadviescommissie Parket Hoge Raad. Haar specialisaties liggen op het vlak van recht en regulering van technologie (ICT, digitalisering, kunstmatige intelligentie), privacy, cybersecurity, overheidsinformatiebeleid en de elektronische overheid.

Artikelen van Corien Prins

Blog
Groningen, Toeslagen en verplichte opleidingen voor overheidsjuristen
Waar blijven de verplichte cursussen voor overheidsjuristen die zich richten op het aanleren van sensitiviteit voor systeemfalen als publieke of private partijen hun plichten verzaken?
15 maart 2023 Vooraf Corien Prins
Blog
Tijdig oog hebben voor tijdelijke crisisregelgeving
Iedere ‘crisis’ kent tijdelijke regelgeving die specifiek daarvoor wordt afgekondigd. Zorgelijk is het als onduidelijk is wanneer het tijdelijke wordt heroverwogen.
24 januari 2023 Vooraf Corien Prins
Blog
Van een verbod op TikTok naar de noodzakelijke cloudstrategie in het juridische domein
Verantwoorde dienst­verlening vraagt om de stap naar een meer ­strategische afweging die ook de langere termijn consequenties van de keuze voor een specifieke clouddienst meeneemt.
22 november 2022 Vooraf Corien Prins
Blog
Prominente juristen: privacy en de strijd tegen witwassen
Flinke zorgen over de accuratesse van en omgang met de persoonsgegevens van 'Politiek Prominente Personen' (PEP's).
1 september 2022 Vooraf Corien Prins
Blog
Zonnestralingsbeheer: pak als Nederland voortrekkersrol
Wie precies heeft het voor het zeggen als het gaat over het al dan niet benutten – maar bovenal ‘beheersen’ – van zon en schaduw op onze planeet?
21 juni 2022 Vooraf Corien Prins
Blog
Verzekeren van cyberschade in tijden van oorlog
Cyberaanvallen laten zich niet zo gemakkelijk in keurslijf dwingen van gewapend conflict. Verzekeringen vaak nog onvoldoende aangepast.
19 april 2022 Vooraf Corien Prins
Blog
Kinderrechten en digitalisering
Als er iets is dat ik op mijn verlanglijst zou zetten, dan is het de verplichting – bij wet – van een kinderrechten impact assessment voor bedrijven die goederen en diensten aan en voor kinderen aanbieden.
15 februari 2022 Vooraf Corien Prins
Blog
Rutte IV: toezichtreflex en Autoriteit Persoonsgegevens
Privacykwesties en algoritmegebruik hebben niet zozeer méér toezicht nodig maar vooral ook toezicht dat voldoet aan meetbare indicatoren als responsiviteit, transparantie, consistentie, voorspelbaarheid en zorgvuldigheid.
25 januari 2022 Vooraf Corien Prins
Blog
Corona & langetermijnstrategie: afscheid van juridische lapmiddelen
Afschalen naar normaal is vooralsnog niet aan de orde. Maar paradoxaal genoeg moeten we juist daarom wel terug naar het ‘normaal’ wat betreft randvoorwaarden en procedures bij het beperken van fundamentele rechten.
15 december 2021 Vooraf Corien Prins
Blog
Dak- en dataloos
Juist vanwege de groeiende afhankelijkheid van digitalisering mag het niet ontbreken aan een beleidsmatige keuze van het bestuur hoe om te gaan met situaties waarin niet op data geleund en gesteund kan worden.
26 oktober 2021 Vooraf Corien Prins