Coen E. Drion (1956) is redacteur van het NJB en sinds september 2015 advocaat-partner bij Jones Day te Amsterdam. Daarvoor was hij - vanaf september 2010 - raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Drion voltooide in 1988 zijn opleiding Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en was daarna werkzaam in de advocatuur. In 1992 richtte hij samen met collega’s het advocatenkantoor Kennedy van der Laan op, waar hij zich ontwikkelde tot specialist op het gebied van (internationaal) contracten- en aansprakelijkheidsrecht en ICT-recht. Ook heeft hijopgetreden als arbiter en mediator en vele artikelen en (bijdragen in) boeken gepubliceerd.

Artikelen van Coen Drion

Blog
Van verjaring, rechtsdwaling en gebrekkige juridische prestaties
Het is toe te juichen dat we steeds meer kunnen beschikken over een verjaringsrecht dat dan wel zwart-wit, maar toch billijk en rechtszeker tegelijk kan zijn
1 december 2020 Vooraf Coen Drion
Blog
Complottheorieën
Als het waar is dat de heftigste complottheorieën samenhangen met angstgevoelens, gevoelens van onrecht, zich stelselmatig genegeerd of zelfs vermorzeld voelen, dan is het zaak om de aanhangers van dergelijke theorieën niet te behandelen als zotten of in algemene zin systematisch te negeren.
6 oktober 2020 Vooraf Coen Drion
Blog
Kromspraak
Als een rechterlijke uitspraak de feiten geen recht doet of in een op zichzelf puike juridische redenering een oplossing biedt die niet past op de feiten, dan is er iets misgegaan.
13 juli 2020 Vooraf Coen Drion
Blog
Corona en onvoorziene omstandigheden
De eerste twee civiele uitspraken over onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) ten tijde van de coronacrisis zijn binnen; wat is de stand?
20 mei 2020 Vooraf Coen Drion
Blog
Corona en het recht
De coronacrisis is in een rap tempo alle spelonken van onze samenleving binnengedrongen en het recht is daarop geen uitzondering.
23 maart 2020 Vooraf Coen Drion
Blog
CETA en arbitrage
Het aantal gevallen waarin door de aangezochte rechter serieuze tekortkomingen bij de arbitrale procedures werden geconstateerd, is zeer gering.
18 februari 2020 Vooraf Coen Drion
Blog
Free riders
Het recht met betrekking tot free riders komt met deze zaken weer een klein stukje verder.
3 december 2019 Vooraf Coen Drion
Blog
Naar een keuze voor kortere contracten?
Het uitgebreide contract schept reeds op zichzelf, dus ook los van de mogelijkheid dat partijen of de rechtspraak met de teksten ‘aan de haal gaan’, niet zelden eerder onzekerheid dan zekerheid.
22 oktober 2019 Vooraf Coen Drion
Blog
Gerrymandering
Een recente uitspraak over de grenzen van gerrymandering is misschien de eerste waarin de consequenties van de nieuwe samenstelling van de US Supreme Court goed zichtbaar worden.
15 juli 2019 Vooraf Coen Drion
Blog
De onveilige mens in een expanderende wereld
We zullen de mens van de onbegrensde mogelijkheden en van de welhaast even onbegrensde onmogelijkheden een veilige plek moeten geven.
3 juni 2019 Vooraf Coen Drion