Coen E. Drion (1956) is redacteur van het NJB en sinds september 2015 advocaat-partner bij Jones Day te Amsterdam. Daarvoor was hij - vanaf september 2010 - raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Drion voltooide in 1988 zijn opleiding Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en was daarna werkzaam in de advocatuur. In 1992 richtte hij samen met collega’s het advocatenkantoor Kennedy van der Laan op, waar hij zich ontwikkelde tot specialist op het gebied van (internationaal) contracten- en aansprakelijkheidsrecht en ICT-recht. Ook heeft hijopgetreden als arbiter en mediator en vele artikelen en (bijdragen in) boeken gepubliceerd.

Artikelen van Coen Drion

Blog
De Dirty Hands Defense
De redelijkheid en billijkheid zouden een goede kapstok kunnen zijn om een dirty hands defense aan op te hangen.
5 oktober 2021 Vooraf Coen Drion
Blog
Contractsvrijheid tussen ondernemers op de tocht?
Aan een paar buitengrenzen van het luilekkerlandje van ons contractenrecht wordt de laatste tijd wat getornd. Komt er niet te veel op de tocht te staan?
7 juli 2021 Vooraf Coen Drion
Blog
Efforts Obligations
De vaccin- en de klimaatzaak laten met hun extreem grote belangen zien hoeveel behoefte wij hebben aan meer duidelijkheid over zoiets – ogenschijnlijk – simpels als de efforts obligation in de diverse varianten.
1 juni 2021 Vooraf Coen Drion
Blog
Barmhartigheid en recht
Barmhartigheid is op zichzelf geen harde materiële rechtsnorm in het maatschappelijk verkeer, net zo min als fatsoen dat is. Maar dat betekent niet dat barmhartigheid niet van belang is bij de invulling van echte rechtsnormen.
23 maart 2021 Vooraf Coen Drion
Blog
Legal Opinions
Legal opinions verdienen bredere aandacht. Op dit moment ontspint zich daarin bijvoorbeeld een belangrijke discussie over de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken van Britse rechters.
2 februari 2021 Vooraf Coen Drion
Blog
Van verjaring, rechtsdwaling en gebrekkige juridische prestaties
Het is toe te juichen dat we steeds meer kunnen beschikken over een verjaringsrecht dat dan wel zwart-wit, maar toch billijk en rechtszeker tegelijk kan zijn
1 december 2020 Vooraf Coen Drion
Blog
Complottheorieën
Als het waar is dat de heftigste complottheorieën samenhangen met angstgevoelens, gevoelens van onrecht, zich stelselmatig genegeerd of zelfs vermorzeld voelen, dan is het zaak om de aanhangers van dergelijke theorieën niet te behandelen als zotten of in algemene zin systematisch te negeren.
6 oktober 2020 Vooraf Coen Drion
Blog
Kromspraak
Als een rechterlijke uitspraak de feiten geen recht doet of in een op zichzelf puike juridische redenering een oplossing biedt die niet past op de feiten, dan is er iets misgegaan.
13 juli 2020 Vooraf Coen Drion
Blog
Corona en onvoorziene omstandigheden
De eerste twee civiele uitspraken over onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) ten tijde van de coronacrisis zijn binnen; wat is de stand?
20 mei 2020 Vooraf Coen Drion
Blog
Corona en het recht
De coronacrisis is in een rap tempo alle spelonken van onze samenleving binnengedrongen en het recht is daarop geen uitzondering.
23 maart 2020 Vooraf Coen Drion