Wetsvoorstel (27-08-2021) tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

—De Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming vervalt per 1 januari 2022. Dit wetsvoorstel verlengt de werking van de Experimentenwet met twee jaren.

De Experimentenwet maakt bij verkiezingen als bedoeld in de Kieswet en de Wet algemene regels herindeling experimenten mogelijk met:

  1. een model stembiljet dat per e-mail aan de Nederlandse kiezers in het buitenland kan worden toegezonden;
  2. een centrale opzet van de stemopneming op gemeentelijk niveau op een of meer locaties.

Er zijn reeds twee wetsvoorstellen aanhangig gemaakt die de experimenten definitief moeten maken (Kamerstukken 35 670 en 35 489), de behandeling heeft echter enige vertraging opgelopen. Daarom dient de regering dit wetsvoorstel in om de experimentenwet te verlengen.

Kamerstukken