Voorstel van rijkswet (21-04-203) tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen

—Dit wetsvoorstel past de sinds 1 december 2015 tussen Nederland en Curaçao geldende Belastingregeling Nederland Curaçao aan om deze in de eerste plaats aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van anti-misbruikbepalingen, zoals met name het Base Erosion and Profit Shifting- (BEPS-)project van de OESO en uitwerking daarvan in het zogenoemde Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving. In de tweede plaats is een betere aansluiting nodig bij verschillende wijzigingen in de fiscale wetten van zowel Nederland (bijvoorbeeld de implementatie van de richtlijnen Anti Tax Avoidance Directive 1 (ATAD 1) en ATAD 2, en de introductie van de Wet bronbelasting 2021) als Curaçao (bijvoorbeeld de opname van de modified nexus approach ten aanzien van inkomsten uit intellectuele eigendom, aanpassing van verschillende als ring fencing aangemerkte aspecten, invoering van de reële-aanwezigheidseis voor de Curaçaose Beleggingsvennootschap en enkele andere wijziging van de Curaçaose winstbelasting).

Kamerstukken

R2184