Wetsvoorstel (06-05-2022) tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19

—De coronamaatregelen hebben een langdurig effect gehad op het onderwijs. Om de gevolgen van de studievertraging die studenten oplopen te beperken, wordt met dit wetsvoorstel de mogelijkheid geïntroduceerd om ook voor het studiejaar 2022-2023 studenten in te schrijven voor het hoger onderwijs (ho) die ten gevolge van COVID-19 nog niet aan alle vooropleidings- of toelatingseisen voldoen. Dit betreft eenzelfde mogelijkheid als dat het geval was in de voorgaande twee studiejaren.

Kamerstukken