Besluit van 27-08-2020, Stb. 2020, 304

Besluit tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

—In dit besluit wordt voor een aantal van de voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19 de vervaldatum gewijzigd van 1 september 2020 in 1 oktober 2020 zodat de geldigheid daarvan verlengd wordt tot deze nieuwe vervaldatum. Het betreft de in de bijlage bij deze toelichting nader aangeduide voorzieningen in de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Kamerstukken 35 434), de Verzamelspoedwet COVID-19 (Kamerstukken 35 457), de Tweede verzamelspoedwet COVID-19 (Kamerstukken 35 497) en de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (Kamerstukken 35 449​).

Zie ook Besluit Stb. 2020, 364