Besluit van 24-03-2021, Stb. 2021, 161

Besluit tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

—In dit besluit wordt voor een aantal van de voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19 de laatstelijk vastgestelde vervaldata gewijzigd van 1 april 2021 in 1 juni 2021 zodat de geldigheid daarvan verlengd wordt tot deze nieuwe vervaldatum. Het betreft voorzieningen in de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, de Verzamelspoedwet COVID-19, de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19, de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 en de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV.