NJV Jaarvergadering 2022

De repressieve samenleving vanuit strafrechtelijk, bestuursrechtelijk en civielrechtelijk perspectief

Jaarcongres Nederlandse Juristen-Vereniging 2022

 

Op vrijdag 10 juni 2022 vindt het Jaarcongres van de NJV plaats, voorafgegaan door de huishoudelijke jaarvergadering. Dit jaar is het thema van het Jaarcongres ‘De repressieve samenleving vanuit civielrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief’. Het burgerlijk recht als instrument van verandering (Urgenda), de repressieve overheid en de rechtsbescherming (evenredigheid) en de plaats van de reclassering in het huidige tijdsgewricht; het komt allemaal aan bod.

De locatie van de jaarvergadering is Nicolaaskerkhof 8 te Utrecht, aanvang:10.00 uur. Het civielrechtelijk preadvies is geschreven door prof. Anne Keirse en prof. Vanesssa Mak, het bestuursrechtelijk preadvies door prof. Tom Barkhuysen en dr. Michiel van Emmerik en het strafrechtelijk preadvies door dr. Johannes Bijlsma, prof. Petra van Kampen en prof. Stijn Franken.

U schrijft zich in bij het CPO, onderdeel van de Radboud Universiteit. Het CPO neemt uw gegevens op in zijn administratie en bewerkt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van correspondentie of de organisatie die het CPO in opdracht van de Nederlandse Juristen Vereniging verzorgt. Prijs: 35 euro. Uw betaling dient voor 3 juni 2022 te zijn ontvangen op NL95 RABO 0396 4799 28 ten name van de NJV onder vermelding van de naam en voorletters van de deelnemer.

Leden van de NJV ontvangen het boek met preadviezen eind mei per post. Niet-leden kunnen het boek bestellen op de website van Wolters Kluwer. Zodra de digitale versie van de tekst beschikbaar is, wordt deze op de NJV-website geplaatst. U kunt dan al kennisnemen van de gedachten en voorstellen van de preadviseurs.

Zie voor verder gegevens over het programma de website van de NJV: www.njv.nl.

 

 

 

Word lid van de Nederlandse Juristen Vereniging en denk en praat mee over het recht van morgen

Wat brengt het recht van morgen? De Nederlandse Juristen Vereniging (NJV) biedt juristen de gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over relevante ontwikkelingen in het recht. Wilt u ook meedenken en meepraten over de toekomst van het recht? U ontvangt de preadviezen. En u kunt zich opgeven voor deelname aan de jaarvergadering.

 

Lees verder op de website van de NJV.

​​

Over de NJV

De Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) is opgericht in 1870 en is de enige algemene vereniging van juristen in Nederland. De vereniging heeft als doel juristen de gelegenheid te geven om met elkaar van gedachten te wisselen over relevante ontwikkelingen in de wetgeving en in het recht.

 

Meer van NJV lezen