NJV Jaarvergadering 2021

De jurist van de toekomst, de toekomst van de jurist

Vooraankondiging viering 150-jarig jubileum Nederlandse Juristen Vereniging

Jaarcongres “De jurist van de toekomst, de toekomst van de jurist”


De Nederlandse Juristenvereniging werd op 8 september 1870 opgericht in Den Haag. In 2020 bestond de vereniging dus 150 jaar. Het (uitgestelde) jubileumjaarcongres zal opnieuw worden gehouden in Den Haag en wel op vrijdag 8 oktober 2021 in de Grote Kerk te Den Haag.

Het congres staat in het teken van “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”. De positie van de jurist in de samenleving is de afgelopen decennia snel veranderd. In het parlement zitten steeds minder juristen, de advocaat en de notaris zijn niet meer de notabelen van het dorp. De waarde en het aanzien van de juridische deskundigheid staan onder druk. Wat zijn de oorzaken en achtergronden daarvan? En hoe behoudt de jurist zijn toekomstbestendigheid?

In de preadviezen voor het jubileumcongres worden deze vragen benaderd vanuit verschillende perspectieven. Daarbij staan drie onderwerpen centraal: (i) betekenis/aanzien/gezag van juristen, (ii) integriteit/ethiek van juristen, (iii) digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen daarvan voor de juridische professies.

Als preadviseurs en referenten zullen optreden:

 • Betekenis/aanzien/gezag van juristen
  Auteur: prof. mr. dr. Elaine Mak (Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschappen en Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht)
  Referent: prof. dr. mr. Mark Bovens (hoogleraar bestuurskunde Universiteit Utrecht, en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)
 • Integriteit/ethiek van juristen
  Auteur: prof. mr. dr. Anne Ruth Mackor (hoogleraar professie-ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen)
  Referent: mr. Jos Silvis (procureur-generaal bij de Hoge Raad)
 • Digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen voor de juridische professies
  Auteur: mr. dr. Anna Berlee (universitair docent privacy & data protection aan de Universiteit Utrecht)
  Referent: prof. mr. dr. Eric Tjong Tjin Tai (hoogleraar privaatrecht Universiteit Tilburg)

Word lid van de Nederlandse Juristen Vereniging en denk en praat mee over het recht van morgen

Wat brengt het recht van morgen? De Nederlandse Juristen Vereniging (NJV) biedt juristen de gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over relevante ontwikkelingen in het recht. Wilt u ook meedenken en meepraten over de toekomst van het recht? U ontvangt de preadviezen. En u kunt zich opgeven voor deelname aan de jaarvergadering.

 

Lees verder op de website van de NJV.

​​

Over de NJV

De Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) is opgericht in 1870 en is de enige algemene vereniging van juristen in Nederland. De vereniging heeft als doel juristen de gelegenheid te geven om met elkaar van gedachten te wisselen over relevante ontwikkelingen in de wetgeving en in het recht.

 

Meer van NJV lezen