Recent is een onafhankelijk kennisplatform over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) gelanceerd. Stichting Kennisplatform WHOA deelt op de website www.AllesOverWHOA.nl kennis en ervaring. De WHOA is een aanpassing van de faillissementswet die versneld is ingevoerd vanwege de financiële moeilijkheden die veel ondernemingen ondervinden. Het is sinds 1 januari 2021 mogelijk een akkoord met schuldeisers en aandeelhouders met wie geen overeenstemming kan worden bereikt zo nodig via de rechter af te dwingen. Ook bestaat de optie om de sluiting van een onderneming buiten faillissement op een geregisseerde wijze plaats te laten vinden en daarmee onnodige kapitaalsvernietiging te voorkomen.

Het kennisplatform is een initiatief van van advocaten, bedrijfsadviseurs en herstructureringsdeskundigen. Door hun kennis en ervaring ter beschikking te stellen, willen zij de bekendheid en de effectiviteit van de nieuwe wetgeving vergroten. Daarmee wordt ingespeeld op de groeiende behoefte aan onafhankelijke, praktische en actuele informatie over de WHOA. De markt vraagt daarnaast om een multidisciplinaire aanpak. Een WHOA-traject kan een afsluitend onderdeel zijn van een reorganisatieplan. Naast juridische kennis en ervaring zijn de bedrijfseconomische en bedrijfskundige aspecten meestal minstens zo belangrijk. Op de website komen daarom alle deze aspecten aan bod.

Het kennisplatform heeft geen winstoogmerk en beoogt actief samen te werken met maatschappelijke organisaties en professionals die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van haar doelstellingen. Zo zal er bijvoorbeeld voor gekwalificeerde herstructureringsdeskundigen een mogelijkheid worden gerecreëerd zich aan te sluiten bij het kennisplatform en een bijdrage te leveren. Via de website is het mogelijk in contact te komen met herstructureringsdeskundigen en andere professionals die actief zijn op het speelveld van herstructurering en reorganisatie.

De WHOA voorziet in een grote behoefte in de markt. Zeker nu door Covid-19 het water veel ondernemers aan de lippen staat. De afgelopen maanden is gebleken dat de recente aanpassing van de faillissementswet nog relatief onbekend is bij ondernemend Nederland. Het kennisplatform verwacht een zinvolle bijdrage te kunnen leveren om de bekendheid en de effectiviteit van de nieuwe wetgeving te vergroten.

Onlangs werd een eerste akkoord door de rechter goedgekeurd waarmee een grote speler in de evenementenbranche tot overeenstemming met haar schuldeisers wist te komen en zo een faillissement kon afwenden.

 

www.AllesOverWHOA.nl

Laatste nieuws