De Raad voor de rechtspraak heeft op 15 december 2022 een positief advies gepubliceerd over het wetsvoorstel Wet verlaging griffierechten. Wel moet de rechter bij schrijnende situaties de mogelijkheid hebben om in de proceskostenveroordeling de kosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aan partijen toe te rekenen.

Op dit moment leidt het hoge griffierecht tot knellende situaties voor verliezende partijen als zij al op of onder de financiële rand balanceren, meerdere schulden hebben en schuldhulpverlening nodig hebben.  De hoge griffierechten en (als gevolg daarvan) de hoge proceskostenveroordeling, leiden namelijk tot situaties waarbij deze burgers die toch al financieel kwetsbaar zijn, verder in het nauw worden gedreven, bijvoorbeeld bij huurders met een huurachterstand. Ook voor kleine ondernemers kan het hoge griffierecht een belemmering zijn bij een gang naar de rechter. Vooral in zaken boven de kantongrens (25.000 euro) en in hoger beroep. De voorgestelde verlaging van de kosten leidt volgens de Raad tot betere toegankelijkheid van het hoger beroep, bijvoorbeeld in arbeidszaken, huurrechtzaken en consumentenrechtzaken. Door deze betere toegankelijkheid verwacht de Raad een groei van het aantal zaken. De inschatting is dat het per jaar om een toename gaat van ongeveer 47.400 zaken bij de rechtsgebieden civiel- en bestuursrecht.

Zorgen over ‘No cure, no pay’ bedrijven

Zorgen heeft de Raad over de 'no cure, no pay' bedrijven die steeds vaker een plaats innemen in de rechtspraak. Onder meer bij rechtszaken over de belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) en de waardering onroerende zaken (WOZ).  De werkwijze van deze bedrijven is dat zij alleen (door)procederen met het oog op vergoedingen zoals de proceskostenvergoeding (waar het griffierecht onderdeel van is), vergoeding voor immateriële schade en van dwangsommen. Het wetsvoorstel kan in de praktijk leiden tot een minder lucratief verdienmodel voor deze bedrijven. Een risico kan zijn dat het verlagen van het griffierecht een aanzuigende werking heeft, waardoor deze bedrijven juist meer gaan procederen.

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws