De Europese Commissie heeft op 27 april 2023 verordeningen voorgesteld voor standaardessentiële octrooien (SEP’s), dwanglicenties voor octrooien in crisissituaties en de herziening van de wetgeving inzake aanvullende beschermingscertificaten. De voorstellen moeten leiden tot een transparanter, doeltreffender en toekomstbestendiger kader voor intellectuele-eigendomsrechten.

SEP’s zijn octrooien ter bescherming van technologie die essentieel is verklaard voor de toepassing van een technische norm die door een organisatie voor de ontwikkeling van normen is vastgesteld. Het voorstel voorziet in meer transparantie met betrekking tot de informatie die nodig is voor SEP-licenties en de procedure voor de vaststelling van eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden voor een SEP-licentie. Normalisatie draagt volgens de Commissie in belangrijke mate bij aan de industriële innovatie en het concurrentievermogen. Volgens de regels van veel normalisatieorganisaties (SDO’s) kunnen bedrijven en personen hun technische bijdragen aan een norm octrooieren. Gewoonlijk eisen SDO’s dat personen of bedrijven die hun geoctrooieerde technologie in een norm willen laten opnemen, zich ertoe verbinden de desbetreffende octrooien in licentie te geven aan anderen die de norm willen gebruiken. Deze licenties moeten aan bedrijven die een norm willen gebruiken, worden verleend op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende (FRAND) voorwaarden. Als de octrooihouder weigert een dergelijke verbintenis aan te gaan, kan zijn geoctrooieerde technologie niet in de norm worden opgenomen. Met het voorstel wordt beoogd om gedetailleerde informatie over SEP’s en bestaande FRAND-voorwaarden beschikbaar te stellen om licentieonderhandelingen te vergemakkelijken. Daarnaast beoogt het voorstel het bewustzijn van SEP-licenties in de waardeketen te vergroten en te voorzien in een alternatief geschillenbeslechtingsmechanisme voor het vaststellen van FRAND-voorwaarden.

Voorstellen voor een verordening betreffende aanvullende beschermingscertificaten

Voorstel voor een verordening betreffende dwanglicenties voor octrooien

Voorstel voor een verordening betreffende standaardessentiële octrooien

Bronnen: www.ec.europa.eu en www.ecer.minbuza.nl

Laatste nieuws