In een gezamenlijk gepubliceerd voorstel pleiten de bewindslieden van economische zaken van Duitsland, Frankrijk en Nederland er voor dat álle fusies en overnames door grote digitale platforms met een poortwachterspositie kunnen worden beoordeeld door een EU-toezichthouder.

Met de Digital Markets Act (DMA) stelt de EU voor om toezicht en maatregelen te introduceren voor deze poortwachters. Zoals de verplichting om data te delen, interoperabiliteit mogelijk te maken of het verbod op het bevoordelen van eigen producten of diensten in rangordes. Het op 27 mei verschenen non-paper van de drie landen, is een voorstel om deze wetgeving aan te vullen.
Het gaat als eerste om de mogelijkheid om in aanvulling op de algemene verplichtingen in de DMA extra in te kunnen grijpen met maatregelen die alleen voor specifieke poortwachters gelden. Om te voorkomen dat poortwachters innovatieve start-ups blijven opkopen en daarmee toekomstige concurrenten uitschakelen, is het daarnaast van groot belang dat álle fusies en overnames door poortwachters door een EU-toezichthouder worden beoordeeld. De drie lidstaten benadrukken ook het belang van toezicht op EU-niveau door de Europese Commissie, maar zien daarnaast ook een rol voor nationale toezichthouders om te signaleren en te ondersteunen.

Laatste nieuws