Nederland moet kinderrechten beter na leven. Dat stelt het VN-Kinderrechtencomité in een beoordeling van de Nederlandse situatie. Het comité presenteert een flinke lijst aan zorgen en verbeterpunten, onder meer over geweld tegen kinderen, de toeslagenaffaire, migratie, de gevolgen van klimaatverandering en digitale kinderrechten.

Het is de vijfde keer dat het comité met aanbevelingen voor Nederland komt.
Het VN-comité vindt dat Nederland en het Koninkrijk op een flink aantal punten dringend moeten verbeteren. Zo zijn er grote verschillen tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ook zijn er regionale verschillen binnen Nederland in de toegang die kinderen en jongeren hebben tot gezondheidszorg, onderwijs, sociale bijstand en jeugdzorg. Ook het hoge aantal uithuisplaatsingen in Nederland is zorgelijk, waarbij specifiek de toeslagenaffaire wordt genoemd. Schulden mogen geen reden zijn voor uithuisplaatsing, aldus het comité. Kinderen die door de toeslagenaffaire gedupeerd zijn, moeten kunnen rekenen op compensatie en psychosociale hulp. Ook stelt het VN-comité dat kinderen zelfstandig aanspraak moeten kunnen maken op sociale zekerheid. 
 

Geweld en digitale kinderrechten

Nederland moet actie ondernemen om geweld tegen kinderen tegen te gaan, ook online. Het aantal kinderen dat slachtoffer is van mishandeling, misbruik en (seksuele) uitbuiting, is nog altijd veel te hoog. Het VN-comité besteedt speciale aandacht aan digitale kinderrechten, omdat kinderen beter moeten worden beschermd tegen schadelijke content en online risico’s.
 

Klimaat

Voor het eerst noemt het VN-Kinderrechtencomité in haar aanbevelingen ook de gevolgen van klimaatverandering voor kinderen. Het comité is bezorgd over het feit dat Nederland het hoogste aantal kinderen met astma door luchtvervuiling heeft in Europa.
 

Asielopvang

Ook heeft het VN-comité zorgen over de wijze waarop Nederland omgaat met kinderen in de asielopvang, in het bijzonder in de noodopvang. Nederland moet kindvriendelijke asielopvang garanderen en het aantal verhuizingen van kinderen in de opvang zo veel mogelijk beperken.
 

Eerdere aanbevelingen

Het VN-comité is bezorgd over het gebrek aan kennis over kinderrechten bij kinderen en professionals. Het benadrukt, net als in 2015, het belang van een ‘kinderrechtentoets’ (‘Child Rights Impact Assessment’) die laat zien wat de gevolgen zijn van wetgeving en beleid voor kinderen en jongeren. Ook zouden kinderen en jongeren vaker moeten kunnen meepraten over besluiten die hen aangaan. Het comité heeft Nederland meermaals gevraagd om het Optioneel Protocol inzake een Communicatieprocedure te ratificeren. Dan krijgen kinderen de mogelijkheid om een klacht in te dienen als een land hun kinderrechten schendt. 
 

Positief

Het VN-Kinderrechtencomité is wel positief over de uitbreiding van artikel 1 Grondwet met een verbod op discriminatie op grond van seksuele geaardheid of handicap. Ook de invoering van de Wet Zorgplicht Kinderarbeid, het verbod op lijfstraffen thuis op Aruba, Bonaire, Saba en Sint Eustatius, de ondertekening van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, en het aanstellen van een Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme zijn positief ontvangen.
 

Werk aan de winkel

Het VN-Kinderrechtencomité heeft concluderend een serie aanbevelingen geformuleerd om de situatie in Nederland te verbeteren. Deze ‘Concluding Observations and Recommendations’ vormen een richtlijn voor de overheid om de implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland waar te maken. 
 
Bron: www.kinderrechten.nl/vn-kinderrechtencomite-nederland-moet-dringend-werk-maken-van-naleving-kinderrechten/

Laatste nieuws