Een goede noot kraakt niet, maar klinkt als muziek. Uit ruim 400 annotaties koos Dorien Brugman (raadsheer bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven) vrijdag bij de AB-jaarvergadering de annotatie van Tijn Kortmann in  AB 2020/1 ECLI:NL:HR:2019:1409 op de AB-jaarvergadering op 15 januari jl. als beste van 2020.  

In zijn ‘heldere, scherpe en fijn leesbare noot’ bespreekt Kortman de bestuursrechtelijke aspecten van de schade door het schietincident in Alphen aan den Rijn. Bij de selectie van de beste noot had Dorien Brugman inspiratie ontleend aan het artikel in Ars Aequi Noten Kraken van (de in 2016 overleden) prof. C.A.J.M. (Tijn) Kortmann (AA 50 (2001, 10, pag. 794-795). Een annotatie is volgens hem een beknopt, op zichzelf staand betoog(je) dat de essentialia van een probleem of leerstuk bevat. Zij mag geen parafrase zijn van de uitspraak maar moet rechterlijke misslagen of rookgordijnen blootleggen. Voor persoonlijke hobby’s is de noot niet bedoeld, en evenmin mag de noot afdwalen van het thema van de uitspraak en reizen maken langs geheel andere bezienswaardigheden.  Een annotatie moet volgens Kortmann senior klinken als een oefening uit het Notenbüchlein van Bach, aldus Kortmann. En zo klonk de annotatie van mr. C.N.J. (Tijn) Kortmann junior, aldus Brugman.  Weten hoe ene goede noot klinkt:  https://open.spotify.com/track/5xYRxXZXNiGRxPkD7lfGcn?si=MkRPpafCS86mVTql6_dypA

Laatste nieuws