De Europese Commissie heeft op 6 juni onder de Europese staatssteunregels goedkeuring verleend voor de voorgenomen oprichting van en kapitaalstorting in financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL.

De Machtigingswet oprichting Invest-NL (Kamerstukken, 35123) is op 21 mei met algemene stemmen aanvaard door de Tweede Kamer en ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. Door de goedkeuring heeft Invest-NL de ruimte om de met deze wet beoogde activiteiten uit te voeren. De Staat zal 100% van de aandelen in Invest-NL houden en eigen vermogen verschaffen ter waarde van € 1,7 mld. in verschillende tranches. Met dit eigen vermogen zal Invest-NL zich richten op twee doelen: het faciliteren van risicovolle activiteiten van ondernemingen bij grote maatschappelijke transities (zoals op het gebied van energie en verduurzaming); en het bieden van toegang tot ondernemingsfinanciering aan het mkb en groeiende bedrijven. Ook zal zij deelname in Europese investeringen zoals InvestEU faciliteren. 

Bron: Rijksoverheid.nl

Laatste nieuws