Het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) heeft besloten de vergoeding te verhogen die mensen kunnen eisen als ze, achteraf bezien, onterecht in voorarrest hebben gezeten. Ook de kosten die zij moeten maken voor een verzoekschrift om bijvoorbeeld advocaatkosten, reiskosten of gederfde werkuren terug te krijgen, worden ruimer gecompenseerd. 

De nieuwe bedragen zijn vastgelegd in oriëntatiepunten en LOVS-afspraken.

 

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws