Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa, Dunja Mijatović, heeft op 26 augustus 2022 in een brief aan verantwoordelijk staatssecretaris voor asielzaken, Eric van der Burg, kritiek geuit op de situatie in de Nederlandse asielopvang.

Volgens Mijatović voldoen de omstandigheden voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum Ter Apel niet eens aan de minimumnormen van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De commissaris drong erop aan om snel maatregelen te nemen om de omstandigheden te verbeteren en de rechten van asielzoekers te beschermen.

Niet alleen in Ter Apel maar ook in andere opvangcentra moeten asielzoekers veel langer verblijven dan de voorzieningen toelaten, aldus Mijatovic. Dat ook kwetsbare mensen daartoe zijn veroordeeld, baart haar in het bijzonder zorgen. Ze wijst op de dood van een baby in een noodopvangruimte. Ook vraagt ze zich af waarom Nederland Oekraïense vluchtelingen zoveel beter behandelt dan andere nieuwkomers.

Mijatović is ook bezorgd over de toon van het kabinet. De focus op het terug sturen en ontmoedigen van asielzoekers, ondermijnt volgens haar het draagvlak voor asielopvang. “I, therefore, call on the Netherlands to be an advocate for fair and human rights compliant system fr asylum and protection and to reject approaches primarily focused on deterrence.”

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van den Burg, antwoordde in een brief van 1 september 2022 dat verbetering noodzakelijk is in Ter Apel omdat Nederland niet heeft voldaan aan de minimumeisen voor opvang. Hij stelt dat met het asielakkoord van eind augustus de situatie snel zal verbeteren. Ook op het akkoord heeft de Raad kritiek omdat nareizigers tijdelijk niet naar Nederland mogen komen. Volgens Van der Burg is de maatregel noodzakelijk om de situatie te kunnen verbeteren. Verder kaart Van der Burg in zijn brief aan dat Nederland de asielcrisis niet alleen kan oplossen en dat oplossingen op Europees niveau nodig zijn.

 

Brief Commissaris voor de Rechten van de Mens

Brief Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

 

Laatste nieuws