Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 mei 2019 een arrest gewezen over proceskostenvergoedingen in procedures die in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) worden gevoerd. In het arrest komt het hof tot een andere benadering dan voorheen.

Tot nu toe werd er ook een proceskostenvergoeding toegekend in gevallen waarin alleen de beslissing van de kantonrechter of de officier van justitie moest worden vernietigd, terwijl de sanctiebeschikking in stand bleef. Het hof is nu van oordeel dat er alleen nog aanleiding is voor een proceskostenvergoeding als de sanctiebeschikking wordt vernietigd.

Dit beoordelingskader sluit aan bij de regeling van artikel 591a Sv (vergoeding van kosten als een rechtszaak/procedure is geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel), die onder andere geldt voor overtredingen die in ernst niet substantieel afwijken van gedragingen die via de Wet Mulder worden afgedaan. Ook doet deze benadering recht aan de bedoeling van de wetgever om het aanwenden van rechtsmiddelen in de Mulder-procedure met name gericht te laten zijn op de vraag of de sanctie terecht is opgelegd.

Laatste nieuws