Advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken stopt met het notariaat en gaat zich volledig richten op de advocatuur. Ook komt er een raad van commissarissen (rvc) waarin louter externe toezichthouders zitting krijgen. 

Directe aanleiding vormt een grootschalige fraude die in september 2020 aan het licht is gekomen. De fraude werd weliswaar gepleegd door één notaris zonder dat daar andere kantoorgenoten bij betrokken waren, maar het is een feit - aldus de website van de Landsadvocaat - dat er ruim 18 jaar kon worden gefraudeerd en er geen alarmbellen zijn afgegaan bij het kantoor. De notaris was tevens bestuursvoorzitter wat de zaak extra pijnlijk maakt.

“We zijn nu ruim een jaar verder en de fraudezaak als ook de hele nasleep daarvan heeft diepe sporen getrokken. Hoewel dat een pijnlijk proces is, heeft het ons met de neus op de feiten gedrukt dat er ingrijpende maatregelen nodig waren. Terugkijkend was onze focus teveel gericht op het bieden van excellente dienstverlening en veel minder op aspecten als risk, compliance en een cultuur van tegenspraak. De kritiek vanuit vakgenoten en deskundigen trekken we ons aan. We gebruiken deze crisis uitdrukkelijk om er beter uit te komen”, zegt bestuursvoorzitter Sandra van Heukelom-Verhage. 

Het kantoor heeft besloten alle energie en inspanningen in te zetten voor het bieden van excellente advocatuurlijke dienstverlening, de verbeteringen in de interne kantoororganisatie en de versterking van een open kantoorcultuur. Het heeft daarom besloten de notariële dienstverlening te beëindigen en afscheid te nemen van het notariaat. 

Instellen raad van commissarissen (rvc)

Pels Rijcken zal ook op korte termijn overgaan tot het instellen van een raad van commissarissen (rvc). De rvc zal verantwoordelijk worden voor de controle, toezicht en advies binnen de organisatie. Het kantoor beoogt met expertise van buitenaf met een andere blik naar de eigen organisatie en aanpak van zaken te kijken. Daarnaast is de verwachting dat de rvc fungeert als klankbord voor het bestuur, wat bijdraagt aan de kwaliteit van de besluitvorming. De werving en selectie van commissarissen loopt momenteel.

Deze maatregelen werden ook geadviseerd door de deskundigen die minister Grapperhaus recentelijk om advies had verzocht in deze kwestie. 

Lees verder op de website van Pels Rijcken

Laatste nieuws