Het Hof Den Bosch heeft op 26 mei 2020 beslist dat een oud-rechter onrechtmatig heeft geprocedeerd tegen een journalist. Hij startte de procedure nadat de journalist een boek had uitgebracht waarin een telefoongesprek tussen de oud-rechter en een advocaat stond beschreven. De oud-rechter ontkende dat dat telefoongesprek heeft plaatsgevonden. In de huidige zaak van de journalist tegen de oud-rechter is vast komen te staan dat dat telefoongesprek wel heeft plaatsgevonden.

In 2004 bracht de journalist het boek Topadvocatuur. In de keuken van de civiele rechtspraktijk uit. Daarin wordt beschreven dat de rechter in 1994 voorafgaand aan een pleidooizitting in de Chipsol-zaak uitgebreid zou hebben gebeld met een van de advocaten. De oud-rechter ontkende dat dat telefoongesprek zou hebben plaatsgevonden en startte daarop een procedure tegen de betreffende advocaat, de journalist en de uitgever van het boek. In de procedure tegen de advocaat heeft het Hof Den Haag voorlopig bewezen geacht dat het telefoongesprek had plaatsgevonden. De oud-rechter mocht daar tegenbewijs tegen leveren. Hij stopte de procedure tegen de advocaat in 2009 zonder dat er een einduitspraak was gedaan door het hof.

De journalist is daarna een procedure tegen de oud-rechter begonnen en wil een vergoeding voor de inkomens- en reputatieschade die hij heeft geleden en voor de gemaakte proceskosten voor de eerdere procedure.

Geen bewijs geleverd
In 2018 heeft het Hof Den Bosch in een tussenarrest (ECLI:NL:GHSHE:2018:101) voorlopig bewezen geacht dat het vermeende telefoongesprek had plaatsgevonden tussen de rechter en de advocaat. Ook nu mocht de oud-rechter daar tegenbewijs tegen leveren. Hij heeft echter om diverse redenen van die mogelijkheid afgezien. Daarmee staat in deze zaak vast dat het bewuste telefoongesprek in 1994 heeft plaatsgevonden.

Misbruik van procesrecht
Dat betekent dat ook vaststaat dat de oud-rechter misbruik van procesrecht heeft gemaakt/onrechtmatig heeft gehandeld door een procedure tegen de journalist aan te spannen. De procedure was namelijk gebaseerd op de onterechte ontkenning van het telefonisch contact tussen de rechter en de advocaat.

De oud-rechter is daarom aansprakelijk voor de door de journalist geleden en nog te lijden schade, als gevolg van het misbruik van procesrecht/onrechtmatige handelen. Het hof veroordeelt hem om die schade aan de journalist te vergoeden. De hoogte daarvan is in deze uitspraak niet bepaald. Daarvoor kan de journalist een nieuwe procedure starten bij de rechtbank en de oud-rechter kan daar dan weer verweer tegen voeren.

 

Bron: www.rechtspraak.nl

ECLI:NL:GHSHE:2020:1629

Laatste nieuws