Een tijdelijk adviescollege doet onderzoek naar het schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten. Het adviescollege is op 15 juni aan de slag gegaan.

Het huidige stelsel van schadevergoedingsregelingen voldoet in de praktijk niet altijd meer. Zo kunnen slachtoffers met eenvoudige schades zich voegen in het strafproces, waarbij de overheid de opgelegde schadevergoeding (deels) voorschiet en voor hen int. Bij juridisch complexere schades is dat niet mogelijk. Slachtoffers moeten dan zelf naar de civiele rechter. Dat is een langere procedure, waarbij het slachtoffer griffierechten moet betalen en zelf het bedrag moet innen. Als de dader geen geld heeft, blijft het slachtoffer met de schade achter.
Ook is de hoogte van een schadevergoeding nu afhankelijk van het feit of er een dader bekend is. Als er geen dader bekend is, kan een slachtoffer alleen terecht bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor een tegemoetkoming. Dit is alleen mogelijk voor slachtoffers van bepaalde gewelds- en zedenmisdrijven, terwijl slachtoffers van andere misdrijven ook grote schade kunnen hebben.
Het college wordt gevraagd te adviseren over de mogelijkheden om tot een afgewogen, consequent en betaalbaar stelsel voor schadevergoeding en tegemoetkoming van schade voor slachtoffers te komen.
Minister van Staat en voormalig vicepresident van de Raad van State Piet Hein Donner wordt voorzitter van het adviescollege. De overige leden zijn: Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Wouter Veraart, hoogleraar rechtstheorie en rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Antony Pemberton, sr. onderzoeker bij het Nederlands ­Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, Suzan van der Aa, hoogleraar straf-en procesrecht aan de Universiteit Maastricht en José Lazeroms, tot 1 juli interim-directeur-generaal Belastingdienst.
Het college brengt in februari 2021 zijn advies uit aan minister Dekker.

rijksoverheid.nl

Laatste nieuws