Volgens het beoogde nieuwe Wetboek van Strafvordering kunnen slachtoffers van misdrijven hun schadeclaim indienen bij een schadevergoedingskamer. Cebeon raamde, in opdracht van het WODC, de jaarlijkse extra staatskosten van een afzonderlijke behandeling van schadeclaims.

Op basis van het nieuwe Wetboek van Strafvordering kunnen slachtoffers van misdrijven hun schadeclaim indienen bij een nieuwe schadevergoedingskamer, als de strafrechter de behandeling daarvan tijdens de rechtszaak te complex vindt. Slachtoffers hoeven dan niet meer naar de civiele rechter met hun claim. Bovendien schiet de staat slachtoffers dan via de Voorschotregeling de toegewezen schadebedragen voor als de dader niet direct alles betaalt. Cebeon onderzocht wat de consequenties zijn van het instellen van een schadevergoedingskamer.

Maximering voorschot

De huidige Voorschotregeling kent voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven geen maximaal voorschot: de staat betaalt de kosten die de dader niet betaalt. Voor andere misdrijven is het voorschot gemaximeerd op 5.000 euro. In het advies van de commissie-Donner over het stelsel van schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten wordt voorgesteld ook het voorschot bij ernstige gewelds- en zedenmisdrijven te maximeren, zonder een bepaald maximum te noemen. Daarom zijn in het onderzoek verschillende varianten van de Voorschotregeling doorgerekend. Ook zijn in het onderzoek aannames gehanteerd voor het aantal en de hoogte van schadeclaims. Gegeven de aannames en gegeven de voorbeeldvarianten van de Voorschotregeling wordt het risico voor de staat van instelling van een schadevergoedingskamer geraamd op tussen 4 miljoen euro en 34 miljoen euro.

Varianten Voorschotregeling Afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partij

Bron: www.wodc.nl

Laatste nieuws