Arbeidsmigranten durven geen zaak te maken bij arbeidsrechtelijke problemen. Dat staat in het rapport 'De aanpak van arbeidsrechtelijke problemen onder arbeidsmigranten', van het Kenniscentrum Arbeidsmigranten in samenwerking met de Tilburg Law School.

Arbeidsmigranten hebben beduidend vaker problemen in vergelijking met de Nederlandse beroepsbevolking: in de onderzochte groep arbeidsmigranten heeft 63 procent arbeidsrechtelijke conflicten meegemaakt. Ter vergelijking in een onderzoek van I&O Research onder Nederlandse werkenden is dat 35 procent. De meest voorkomende problemen - die zich vooral voordoen in de laagste inkomensgroepen - houden verband met loon, werktijden, ongewenste gedrag en het arbeidscontract. Dergelijke arbeidsrechtelijke conflicten hebben een grote impact op de emotionele belasting en financiële situatie van migranten. De meest genoemde reden om bij een conflict niet in gesprek te gaan met werkgever of een officiële procedure te starten, is de angst voor negatieve gevolgen zoals verslechtering van de relatie met de werkgever of ontslag. De meeste arbeidsmigranten zijn dan ook niet tevreden over de afloop van hun zaak.

De aanpak van arbeidsrechtelijke problemen onder arbeidsmigranten - De resultaten van het 4e arbeidsmigrantenpanel

Panelonderzoek Share My Voice Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Bron: www.tilburguniversity.edu

Laatste nieuws