De Nationale Ombudsman heeft op 9 december 2022 een brief naar het College van procureurs-generaal gestuurd over de aanhoudende klachten van verdachten over de keuze van sepotcodes door het Openbaar Ministerie.

De ombudsman vindt dat het OM klachten over gekozen sepotcodes vaak niet voldoende serieus neemt. Terwijl sepotcodes veel impact kunnen hebben en burgers weinig mogelijkheden hebben om zich ertegen te verdedigen. Burgers hebben het gevoel te zijn veroordeeld zonder tussenkomst van een rechter. De indruk bij de ombudsman is dat er bij het OM vaak helemaal geen ruimte is voor een nieuwe beoordeling. Zelfs niet als er een goed onderbouwde klacht is die daar wel aanleiding toe geeft. De ombudsman ziet verder dat het OM niet goed uitlegt waarom een verzoek om aanpassing van de code wordt afgewezen. Ook stuit hij op zaken waarin het OM geen luisterend oor heeft geboden.

Brief aan Openbaar Ministerie over sepotcodes

Bron: www.nationaleombudsman.nl

Laatste nieuws