Het OM vraagt burgers regelmatig om tips voor het oplossen van strafbare feiten. Soms wordt daarbij een financiële beloning in het vooruitzicht gesteld voor de gouden tip. De Nationale ombudsman heeft signalen ontvangen dat voor burgers niet altijd duidelijk is wat het OM en/of de politie vervolgens doen met tips en gegevens van burgers. Hij start daarom een onderzoek naar de informatieverstrekking in deze procedures. Ook is op 5 oktober een meldpunt geopend waar burgers tot en met 26 november terecht kunnen om hun ervaringen in deze met de Ombudsman te delen.

Volgens Nationale ombudsman Reinier van Zutphen hebben burgers niet altijd het gevoel dat hun inbreng serieus wordt behandeld en gewaardeerd. Terwijl het OM hen, met het uitloven van een financiële beloning, wél aanmoedigt om actief informatie te geven. Burgers spannen zich vervolgens in om het OM of de politie op weg te helpen. Maar ondertussen is voor burgers onduidelijk wat er met hun informatie gebeurt, hoe hun tip wordt geregistreerd en beoordeeld en wat er met hun persoonlijke gegevens gebeurt. Ook krijgen burgers vaak geen terugkoppeling, of alleen als ze erom vragen. Maar een burger zou al voor hij een eventuele tip geeft moeten weten waar hij aan toe is volgens de ombudsman. Daarom start hij een onderzoek naar deze praktijken. Hij wil daarmee dat duidelijk wordt welke informatie de burger van het OM of de politie mag en kan verwachten als het OM een financiële beloning aan tipgevers uitlooft. De overheid moet behoorlijk omgaan met (informatie van) burgers. Dat betekent dat burgers van tevoren moeten weten hoe het proces loopt en wat er na afloop gebeurt met hun informatie en gegevens. Tenslotte kan meer duidelijkheid ook bijdragen aan de bereidheid van de burger om in strafzaken rechtstreeks inlichtingen aan het OM of de politie te geven.

De ombudsman heeft vanaf 5 oktober 2021 een meldpunt geopend. Hij vraagt burgers met ervaringen rondom informatieverstrekking in deze procedure om zich te melden. De ombudsman kijkt of en hoe deze meldingen kunnen worden meegenomen in het onderzoek. Het meldpunt is tot en met vrijdag 26 november 2021 bereikbaar via: tipgeversprocedure@nationaleombudsman.nl.

 

Bron: www.nationaleombudsman.nl

Laatste nieuws