Het kabinet heeft de eerste contouren gepresenteerd van het offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit dat werd aangekondigd na de moord op advocaat Derk Wiersum. Op landelijk niveau wordt breed ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, afpakken en voorkomen.

Het kabinet treft voorbereidingen voor het opzetten van een geavanceerd landelijk, flexibel, multidisciplinair interventieteam dat zich richt op het verstoren van de bedrijfsprocessen van criminele kopstukken en hun netwerken, waaronder financiële en digitale facilitators, en deze ook oppakt.

Het landelijk interventieteam zal opereren op (inter)nationaal niveau op basis van actuele en data-gedreven intelligencebeelden en zal beschikken over ‘state-of-the-art’ (technologische) middelen en gelabelde HBO/WO-opgeleide specialisten (van in ieder geval: politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee) met expertise en vaardigheden op het terrein van intelligence en digitale, internationale en financiële opsporing. In het interventieteam zullen alle relevante opsporingsdiensten en disciplines fysiek bij elkaar zitten onder één dak. Het team zal samengesteld zijn uit alle benodigde capaciteiten en specialismen. Het team zal herkenbaar worden ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie en daarmee onder het direct gezag en aansturing vallen van gespecialiseerde officieren van justitie van het Landelijk Parket en het Functioneel Parket van het OM.

Onderdeel van de opdracht van het interventieteam is om met overzicht, kennis en inzicht meer regie en samenhang te brengen tussen de informatiebeelden van de verschillende niveaus (lokaal, regionaal, landelijk, internationaal), en de interventies van zijn partners.

Om beter zicht te krijgen op criminele fenomenen die vaak verweven zijn met bedrijfsmatige activiteiten (op logistieke knooppunten, bij financiële stromen, etc.) wordt als onderdeel van de eerste maatregelen het arsenaal dat beschikbaar is voor de publiek-private intelligencefunctie versterkt. Zo worden in de postpakkettenbranche en transportketen proeftuinen gestart voor Intelligence Driven Security, om publieke en private informatie over criminaliteitsfenomenen te verzamelen en te analyseren.

De toenemende dreiging vanuit de georganiseerde misdaad alsmede de inzet van kroongetuigen vereisen voorts dat het Stelsel bewaken en beveiligen en de getuigenbescherming op peil wordt gebracht. De eerste maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Het kabinet verzet zich er verder tegen dat drugsgebruik steeds meer normaal gevonden wordt en wil een maatschappelijke discussie op gang brengen over deze normalisering.

Om te verhinderen dat kwetsbare personen worden verleid af te glijden naar criminaliteit, wordt gewerkt aan het vergroten van het toekomstperspectief van bewoners van sociaal zwakkere wijken. Ingezet wordt op het verstevigen van de sociale structuren, kansen op een zinvol bestaan en bijdrage aan de samenleving en het weerbaarder maken van professionals in het sociale, onderwijs- en veiligheidsdomein.

Er zijn daarnaast enkele onderwerpen die eerst moeten worden uit-gewerkt en/of onderzocht. Enkele van deze thema’s zijn: de uitbreiding van de kroongetuigenregeling, de introductie van de mogelijkheid van non-conviction based confiscation met betrekking tot voorwerpen van criminele erfenissen en voorwerpen zonder rechthebbende, het verhogen van tipgelden, de uitbreiding van werken onder dekmantel en het versterken van de samenwerking in internationaal verband, onder andere met landen waarmee geen gevestigde rechtshulprelatie is.

Laatste nieuws