De ministerraad heeft op 17 mei besloten om onderzoek te starten naar de wenselijkheid van de introductie van een nieuwe rechtsvorm voor sociale ondernemingen.

Sociale ondernemingen spelen een rol bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken op het terrein van bijvoorbeeld energie en klimaat, zorg, onderwijs en veiligheid. Uit onderzoek blijkt dat een betere erkenning en herkenning van sociale ondernemingen sociaal ondernemerschap stimuleert. Sociaal ondernemers kunnen op dit moment voor dezelfde (rechts)vormen kiezen als elke andere ondernemer. Het kabinet gaat de introductie van mogelijk nieuwe varianten, zoals een bv-m, verkennen. Het invoeren van een nieuwe rechtsvorm is een juridisch ingrijpende maatregel, waarvan alle implicaties op dit moment nog onvoldoende kunnen worden overzien. Daarom is eerst aanvullend onderzoek nodig.

Bron: Rijksoverheid

Laatste nieuws