Aan de kleding die we dagelijks dragen gaat een wereld aan vervuiling vooraf. De textielindustrie veroorzaakt zelfs meer CO2-uitstoot dan internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. De Nederlandse textielbranche en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat willen daar verandering in brengen. Om te zorgen voor meer hergebruik, minder verspilling en minder vervuiling komt de staatssecretaris met de invoering van uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in 2023. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

De invoering van UPV voor textiel betekent dat producenten van consumentenkleding verantwoordelijk worden voor de inzameling, recycling, hergebruik en afvalfase van de producten die zij op de markt brengen. Producenten moeten dit logistieke systeem ook gaan financieren. Nu is het nog zo dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het inzamelen en de kosten van het afgedankte textiel van hun inwoners. Met de invoering van de UPV in 2023 worden producenten hiervoor verantwoordelijk. Zij dragen de kosten voor het afvalbeheer, wat een financiële prikkel geeft voor kleding van hogere kwaliteit. Hierdoor kan kleding beter worden gerecycled en worden hergebruikt. De brancheorganisaties (INretail en Modint) hebben zelf een voorstel gedaan voor een UPV voor textiel.

De staatssecretaris heeft nu – op basis van het voorstel van de branche en onafhankelijk onderzoek van Rebel Group - een besluit genomen over de contouren van de UPV die gaat gelden voor alle partijen die kleding op de Nederlandse markt brengen. Ook zijn samen met de branche de recycling- en hergebruikdoelstellingen bepaald. Aankomend jaar wordt de UPV nader uitgewerkt, bijvoorbeeld hoe het inzamelen er precies uit komt te zien, welke tarieven hierbij horen en hoe kleine ondernemers vrijgesteld worden. De beoogde invoering van de UPV is per 2023, en geldt dan naast consumentenkleding ook voor bedrijfskleding.

Laatste nieuws