De coronacrisis is ook een migratiecrisis. Niemand weet wanneer de coronacrisis stopt en wat de gevolgen ervan zullen zijn voor migranten en voor de uitvoering van het beleid.

Monique Kremer - de nieuwe voorzitter van de ACVZ - schetst in een serie posts op de website van de ACVZ de contouren van de corona-migratiecrisis.

In haar eerste blogbijdrage van 14 april 'Licht op de corona-migratiecrisis' schetst Kremer de ontstane situatie nu 130 landen deels hun grenzen hebben gesloten, arbeidsmigranten hun flexibele baan verloren of niet meer als seizoensarbeider aan de slag kunnen en asielprocedures in  verschillende Europese landen tot nader order zijn stilgelegd.

De tweede bijdrage van 22 april 'Migratie in tijden van corona' hekelt het vasthouden aan ‘structurele oplossingen’ voor de overvolle kampen voor asielzoekers aan de randen van Europa. Snelle samenwerking tussen lidstaten is nodig en kan gebaseerd worden op de grondslagen van het Europees asielrecht: solidariteit en een billijke verdeling van verantwoordelijkheden.

Laatste nieuws