In 2020 is tot nu toe in 100 jeugdstrafzaken een mediationtraject doorlopen, waarbij in 94 zaken overeenstemming is bereikt tussen het slachtoffer en de dader, blijkt uit de laatste cijfers van de Raad voor de rechtspraak over mediation-trajecten waar jongeren tot 18 jaar bij betrokken zijn.

Met mediation in het strafrecht wordt geprobeerd om geschillen die partijen met elkaar hebben in een strafzaak door overleg met elkaar te laten oplossen. Als het over jeugdzaken gaat betreft het meestal geweldsdelicten, diefstal of vernieling. Tussen 1 december 2019 en 1 november 2020 zijn er 227 jeugdzaken (jongeren tot 18 jaar) doorverwezen naar mediation. Niet alle doorverwezen zaken leiden daadwerkelijk tot de start van een mediationtraject, omdat zowel slachtoffer als dader uiteindelijk moeten instemmen met zo’n traject.


Mediation in jeugdzaken

Van alle 112 jeugdzaken die zijn gestart in mediation bij jeugdzaken zijn er dit jaar al 100 afgerond. 94 zaken zijn geslaagd, in 6 zaken werd er geen overeenstemming bereikt. Bij 25 zaken hebben de betrokken partijen daarnaast ook afspraken gemaakt over schade die is ontstaan door het strafbare feit. Mediation in jeugdstrafzaken is ook snel: de gemiddelde doorlooptijd is 13 dagen.

 

Bron: www.rechtspraak.nl 

Laatste nieuws